TEA entsüklopeedia tellijatel on õigus saada raha tagasi

Tarbijakaitseametile on laekunud paljude tarbijate pöördumised, mis on seotud AS TEA Kirjastuse väljaantava „TEA entsüklopeedia“ tellimise ning lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmisega. Tarbijal on olulise lepingurikkumise puhul õigus lepingust taganeda, antud juhul võimalus valida, kas küsida raha tagasi veel ilmumata või kõikide komplekti kuuluvate teoste eest.

Amet juhib tähelepanu, et kui üks lepingupool ehk võlgnik on oma kohustust rikkunud, võib võlausaldaja nõuda kas kohustuste täitmist või taganeda lepingust. Alus lepingust taganemiseks on siis, kui teine lepingupool on lepingust tulenevaid kohustusi oluliselt rikkunud. Olulise lepingurikkumine tähendab, et kohustuse rikkumise tõttu jääb kahjustatud lepingupool olulisel määral ilma sellest, mida ta õigustatult ootas.

Antud juhul on TEA kirjastus andnud tarbijakaitseametile teada, et seda raamatusarja ei ole plaanis edaspidi paberraamatuna avaldada. Kuna TEA Kirjastuse väljaantava „TEA entsüklopeedia“ puhul tegemist teoste tervikliku komplektiga ning nende entsüklopeediate osas, mida enam ei avaldata paberväljaandena, on tarbijatel õigus tagasi saada nende eest tasutud ostusumma. Samuti on lepingu rikkumise korral tarbijal õigus tagastada juba kätte saadud „TEA entsüklopeedia“ köited ja saada tagasi kogu ostusumma.

Lepingu rikkumise korral on tarbijal õigus esitada lepingust taganemise nõue ettevõtjale. Vastuväidete ja nõuete esitamiseks tuleks tarbijatel pöörduda kirjalikult aktsiaseltsi TEA Kirjastus poole e-posti teel aadressil info@tea.eu.

TEA Kirjastuse saneerimismenetlusega seotud küsimustega tuleb tarbijatel pöörduda kirjalikult e-posti teel aadressil saneerimine@tea.eu või helistada telefonil 616 1011.

Rohkem teavet:

· lepingust taganemise rubriik tarbijakaitseameti veebis<http://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijale/lepingud-ja-lepingust-taganemine>.

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.