Osoonikihti kahandavaid aineid saab tasuta ära anda

F: NASA.
F: NASA.

Eesti Keskkonnauuringute Keskusesse saab jätkuvalt tasuta ära anda osoonikihti kahandavaid aineid, mille kasutamine on 2015. aasta 1. jaanuarist keelatud.

Osoonikihti kahandavaid aineid kasutatakse või on kasutatud külmutusagendina olme- ja tööstuskülmikutes, kaubanduse külmutusseadmetes, külmhoonetes jne, õhu konditsioneerimisel elu- ja tootmisruumides ja transpordivahendites (bussid, autod jne), lahustina, vahu tekitajana, tulekustutites.

On oluline, et seadmete või süsteemide välja vahetamisel nendes olev aine kindlasti kokku kogutakse, et vältida selle paiskumist atmosfääri, kuhu see väga kauaks jääb ning osoonikihti kahjustab. Käesoleva aasta jaanuari seisuga on OÜ Keskkonnauuringute Keskus kokku kogunud ja hävitanud 7727 kg osoonikihti kahandavat ainet või neid sisaldavaid segusid.

Osoonikihti kahandavad ained on lenduvad ja väga püsivad, mis tähendab seda, et nad jõuavad stratosfääri, kus asub ka osoonikiht ja jäävad sinna, sõltuvalt ainest, väga pikaks ajaks, lõhustades kogu selle aja osooniaatomeid. Sellised ained tekitavad keskkonnale tõsist kahju.

Kahanenud osoonikihi tagajärjel suurenevad UVB-kiirguse tasemed, mis võib omakorda põhjustada haigestumist nahavähki, erinevaid silmahaigusi, kahjustada veeökosüsteeme ja vähendada mitmete taimeliikide ja põllumajandustoodangu saagikust.

Osoonikihti kahandavate ainete kasutust piirab Montreali protokoll, mille on ratifitseerinud kõik maailma riigid, Euroopa siseselt aga ostekohalduv osoonikihti kahandavaid aineid reguleeriv määrus.

Eesti Keskkonnauuringute Keskuse käitlemiskeskusest saab kogumismahuteid ka laenutada, et ettevõtted saaksid suuremat süsteemi tühjendada või eelnevalt kogutud ained käitlemiskeskusse tuua. Kogumismahutid on mahuga 100 kg ja varustatud külmamajanduses kasutatavate standardsete ühendustega (kontakt: Inari Truumaa, Eesti Keskkonnauuringute Keskuse OÜ kliimaosakonna spetsialist, 611 2931, 5177167 inari.truumaa@klab.ee. Ainete kohale toomine tuleks eraldi kokku leppida).

Juhul, kui on soov ära anda osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavaid seadmeid (näiteks külmkapp), siis tuleks pöörduda tootjavastutusorganisatsioonide poole: MTÜ EES Ringlus, MTÜ Eesti Elektroonikaromu.

Allikas: Keskkonnaministeerium

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.