175 kooli internetivõrgud uuendatakse

Majandusministeerium alustab ulatuslikku koolide internetivõrkude uuendamist

Majandus- ja taristuminister Kristen Michal allkirjastas täna käskkirja, millega majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) toetab perioodil 2016–2020 Eesti üldhariduskoolide internetivõrkude renoveerimist ja rajamist ligikaudu 13 miljoni euroga.

„Oleme täna olukorras, kus kõik Eesti koolid omavad Interneti püsiühendust, kuid selle kiirus jääb alla 30 Mbit/s ning see ei toeta enam kaasaegse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakendamist õppetöös. Nii võib aeglasepoolne võrguühendus saada takistuseks haridusvaldkonna strateegiliste eesmärkide täitmisel,“ ütles minister Kristen Michal. „Programmi esimeses etapis, aastatel 2016-2018, korrastatakse 175 kooli kohtvõrgud, töötatakse välja kohtvõrgu autentimise ja turvalahendused ning paigaldatakse võrgu halduse ja monitooringu vahendid. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on seni toetanud lairiba baasvõrgu rajamist üle Eesti, oleme valmis toetama ka teiste valdkondade baastaristu kaasajastamist ja haridus on kindlasti üks prioriteet,“ märkis minister Michal.

Euroopa Liidu Sotsiaalfondist rahastatava programmi sihtrühmaks on kõik jätkusuutlikud üldhariduskoolid, nii munitsipaal-, era- kui ka riigikoolid. „Soovime järgneva kahe aastaga korrastada võimalikult suure hulga koole, alustades kohtvõrkude renoveerimist omavalitsusüksustes, kes on alustanud gümnaasiumivõrgu korrastamist ning kus panustatakse tugeva põhikooli pidamisele,“ selgitas Erki Urva, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse juhatuse esimees.

Programmi raames toetatakse kohtvõrkude rajamise ja renoveerimise raames ka võrkude autentimise, autoriseerimise ja turvalahenduste väljatöötamist, kohtvõrkude halduse ja monitooringu vahendite ostmist. Lisaks soetatakse koolidele kaasaegset esitlustehnikat ning tõstetakse koolipidajate teadlikkust turvalise kohtvõrgu planeerimisest ja haldamisest.

Programmi „Üldhariduskoolide digitaristu kaasajastamine“ töötas välja MKM. Programmi hakkab ellu viima Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, mille EENeti struktuuriüksusel on kahekümneaastane kogemus andmesidevõrkude valdkonnas.

Programmi kogueelarve on 13 243 294 eurot, millest Euroopa Liidu Sotsiaalfondi toetus moodustab 11 250 000 eurot ja Eesti riigi omafinantseering 1 985 294 eurot. Programmi esimeses etapis aastatel 2016-2018, on kavas koolide toetamiseks eelarvest kasutada 5 miljonit eurot.

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.