Majandusministeerium kuulutas välja hanke Hiiumaaga lennuühenduse taastamiseks

avies-300x197-1

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium kuulutas täna välja riigihanke Tallinn-Kärdla ja Kärdla-Tallinn ning Kuressaare-Tallinn ja Tallinn-Kuressaare liinidele teenindaja leidmiseks. Hankel on oodatud osalema kõik pakkujad, kellel on kehtiv lennuettevõtja sertifikaat ning lennuettevõtja lennutegevuse luba.

MKM soovib taastada lennuühenduse suursaartega võimalikult kiiresti ja korraldada seda vastavalt riigihangete seaduses nõutud tingimustel. Selleks on hetkel kiireim võimalus väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus, kus kõigi kvalifitseeruvate ettevõtjatega saab läbi rääkida. Lisaks tuleb arvestada lennuühenduste taastamisel riigieelarves ette nähtud sihtotstarbelise toetusega.

Kui AS Avies suudab Lennuameti avastatud puudused kõrvaldada ja sellega seoses sertifikaadi kehtivuse taastada, on Avies samuti oodatud hankel osalema. Samuti võib AS Avies teha koostööd mõne teise lennuettevõttega ja esitada ühispakkumuse vastavalt hanke tingimustele. Kuna praeguse lepingu aluseks oli AS-i Avies iseseisev pakkumine teenuse osutamiseks, mitte ühispakkumus, siis vana lepingu täitmiseks ei ole AS-il Avies võimalik teise ettevõtja kaudu teenuse osutamist jätkata. Selleks, et oleks täidetud ohutusnõuded, peab kvalifitseerimistingimustes nõutud sertifikaatide ja lubade omaja osutama teenust ise.

Lennuamet peatas reedel, 1. aprillil seni Saaremaa ja Hiiumaaga lennuühendust pidanud lennufirma Avies lennuettevõtja sertifikaadi (AOC). Sellest tulenevalt oli Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kohustatud peatama ka lennuettevõtja lennutegevuse loa (OL), mis on riigi poolt doteeritavate lendude teostamise eeltingimuseks. MKM oli sunnitud lõpetama lepingu AS-iga Avies, sest ilma kehtiva sertifikaadi ja tegevusloata ei ole AS-il Avies võimalik Kuressaare ja Kärdla lennuliine teenindada.

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.