Läänlased küsivad kohaliku omaalgatuse programmist 50 000 eurot, jagada on 30 000

Kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoorus laekus Läänemaalt kokku 31 projektitaotlust summas ligi 50 000 eurot, kuid  kasutada on ligi 30 000 eurot, teatas Lääne maavalitsus.

Projektitaotluste kogumaht koos 19,6% omafinantseeringuga on 61 562 eurot.

Lääne maakonna piirkondade järgi jagunesid ühendustelt laekunud projektitaotlused järgnevalt:

Screen Shot 2016-04-11 at 17.03.20

Enim laekus projektitaotlusi meetmesse “kogukonna areng” – 19 taotlust kogusummas 30 951 eurot. Seda on kuue võrra vähem kui eelmisel aastal samal perioodil. Kaks projektitaotlust on kogukonna turvalisuse parandamiseks, üheksa taotlust traditsiooniliste ürituste, kokkutulekute, festivalide ja vabaõhuürituste korraldamiseks.

Kolm projektitaotlust on esitatud liikumisharrastuse, tervislike eluviiside ürituste ja külade spordimängude korraldamiseks,
kaks kogukonna pärandi uurimiseks ja kogumiseks ning kolm kogukonna liikmetele uute oskuste koolituste omandamiseks.

Meetmesse “kogukonna teenused” laekus 12 projektitaotlust kogusummas 18 518 eurot. Selles meetmes esitatud projektitaotlustes kavandatakse kogukonnale vajalike teenuste arendamist viiel korral, kogukonnale vajalike sotsiaalsete teenuste arendamist samuti viiel ning kogukonna turvalisuse parandamist kahel korral.

Esimest korda laekus taotlusi üheksalt ühenduselt.

Lääne maavalitsusel on projektitaotluste menetlemiseks aega 40 tööpäeva, mille jooksul maavalitsuse spetsialistid koos maakondliku hindamiskomisjoniga tutvuvad ühenduste poolt esitatud taotluste sisuga ja külastavad kavandatavaid investeeringuobjekte kohapeal.

Puuduste avastamisel teavitatakse taotlejat, kellel on siis viis päeva aega tehniliste puuduste kõrvaldamiseks ning maavalitsusele täienduste esitamiseks.

Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlused esitatakse maavanema poolt moodustatud komisjonile hindamiskriteeriumide alusel hindamiseks. Maakondlik hindamiskomisjon teostab taotluste sisulist hindamist ja teeb maavanemale põhjendatud ettepanekud toetuse taotluse rahuldamise või mitterahuldamise kohta.

 

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.