Sel aastal on Maanteeameti lääne regioonis tulemas olulisi ehitus- ja rekonstrueerimistöid ning märkimisväärselt säilitusremonte. Tänavu soovitakse jätkata eelmise aasta head taset.

Vaata artikli juures olevailt kaartidelt, kus Läänemaal teetöid tehakse!

Eelmisel aastal lõpetati mitu olulist objekti aasta teises pooles. „Reeglina ei soosi sügis teetöid, kuid eelmise aasta lõpus oli ilm teeehitajate poolel ja võimaldas kõik asfalteerimistööd õigeaegselt ära lõpetada,“ rääkis Maanteeameti lääne regiooni ehitusosakonna juhataja Sven Savi.

Eelmise aasta edukust tõestab ka näiteks Muhu valla aasta tegu 2015 aunimetus. „Loomulikult oleme tänulikud igasuguse tunnustuse eest. Eelmise aasta Liiva küla liiklusohtliku lõigu rekonstrueerimise eest pälvis Maanteeamet tunnustuse Muhu vallalt. Sama lõigu tööde käigus õppisime ka ise, et rohkem tuleb tähelepanu suunata infovahetusele kohalikega, et kõik mõistaksid üheselt, mida ja miks me teeme,“ sõnas Savi.

„Maanteeameti lääne regiooni vaatenurgast on tänavu tulemas kolm väga olulist rekonstrueerimis- ja ehitustööd – Masa–Kuressaare lõik, Vändra alevi vahe ja Tallinn – Pärnu – Ikla maantee km 120,3–122,8,“ sõnas ehitusosakonna juhataja. „Liiklejatele võib kõige olulisem olla Masa–Kuressaare lõigu rekonstrueerimine – ebamugavuste vältimiseks soovitame kasutada Kuressaare – Püha – Masa riigiteed. Ehitusperioodil peaksid praamile sõitjad varuma senisest rohkem aega,“ lisas Savi.

Maanteeameti lääne regioonis teostatakse tänavu ligi 44 kilomeetril ehitus- ja remonttöid. Lisaks on ligi 310 kilomeetri ulatuses pindamistöid ning 67 kilomeetrit taastusremonti. Plaanis on likvideerida 18 liiklusohtlikku kohta ja remontida või ehitada 8 silda. Samuti ootab lääne regioonis ees 36 kilomeetrit katete ehitust kruusateedele.

Suurematest töödest on tänavu veel plaanis teostada:

 • Masa–Kuressaare lõigu rekonstrueerimine on kavandatud 01.06–31.10.2016. Tööde teostaja ja järelevalve hanked on ettevalmistamisel. Parandatakse teelõigu liiklusohutust ja sõidumugavust ning ehitatakse ümber Upa ristmik.
 • Tallinn – Pärnu – Ikla km 120,3–122,8 teelõigu ehitus algab tänavu augustis ja lõpeb järgmise aasta septembris. Eesmärk on parandada sõidutingimusi ja tõsta liiklusohutust. Olemasolev tee ehitatakse ümber 2+1 ristlõikega teeks. Enamiku ehitustööde teostamiseks on vajalik ühe sõidusuuna perioodiline sulgemine.
 • Mannare – Aluste lõigu rekonstrueerimistööd algavad mais või juunis ning kestavad viis kuud. Ehitaja ja järelevalve teostajate hanked on avaldatud riigihangete registris. Projekti tulemusena tagatakse nõuetekohane laiusgabariit, tõstetakse sõidumugavust ja ohutust. Ajutine liikluskorraldus on planeeritud ajutiste fooride ja reguleerijate kasutamisega.
 • Valga – Uulu lõigu rekonstrueerimistööd algavad mais ja kestavad viis kuud. Tööde teostaja ning järelevalve hanked on avaldatud riigihangete registris. Eesmärk on tagada nõutav külgnähtavus ja liiklusohutus ning sõidumugavus. Suitsumatsi silla ehituseks on lubatud sild sulgeda kolmeks nädalaks, kui kõrvale rajatakse ajutine sild.
 • Kuijõe–Mõisa silla ümberehitustööd toimuvad märtsist maini. Töid teostab Nordpont OÜ, järelevalvet teostab Teehoiu Partnerid OÜ. Liiklus on suunatud kõrval asuvale ajutisele sillale ja avatud on üks sõidurada.
 • Tõrvaaru silla ehitamistööd kestavad maist oktoobrini. Tööde ja järelevalve teostajad ei ole veel selgunud. Olemasoleva silla pealisehituseks vahetatakse täielikult välja, paigaldatakse uus talastik. Vanade talade väljavahetamiseks on lubatud liiklus sulgeda 12 tunniks. Kogu ehitusperioodi vältel on liiklejatele avatud üks sõidurada. Liiklust reguleeritakse fooride või reguleerijatega.
 • Kärdla–Käina lõigu rekonstrueerimine algab aprillis ja kestab neli kuud. Rajatakse uus 8 meetri laiune asfaltbetoonist kate. Olemasolev ebatasane pikiprofiil muudetakse sujuvamaks, et tagada sõidumugavus ja ohutus. Tööde tegemisel kasutatakse liikluse reguleerimiseks foore ja reguleerijaid.
 • Mudiste – Suure-Jaani – Vändra km 39,7–42,7 rekonstureerimistööd algavad aprillis või mais ning kestavad pool aastat. Tööde käigus vahetatakse välja olemasoleva katendi aluskiht ning rajatakse kahekihiline asfaltbetoonkatend. Vana Mõisa sild lammutatakse ja ehitatakse uus SuperCor sild. Ehitusaegsel liikluskorraldusel kasutatakse ajutisi foore ja reguleerijaid ning ajutist silda.
 • Leisi–Triigi km 0,0–1,769 rekonstrueerimistööd toimuvad 1. aprillist 30. juunini. Töid teostab Eesti Teede AS, järelevalvet Skepast&Puhkim AS. Tööde eesmärk on teekatte laiendamine, sõidumugavuse ja liiklusohutuse tõstmine. Liikluskorralduse muudatusteks arvestatakse Triigi–Sõru laevaliini graafikutega.
 • Oara silla ümberehitus toimub juulist septembrini. Olemasolev sild lammutatakse ja ehitatakse vundamentidel SuperCor sild. Vana silla lammutuse ajal ja uue silla ehitamisel suunatakse liiklus ümber. Silla sulgemine on lubatud kaheks kuuks.
 • Majaka silla ümberehitustööd toimuvad juuni algusest juuli lõpuni. Töid teostab AS Lihula Maaparandus. Sild ehitatakse ümber terasest torusillaks. Silla sulgemine on lubatud maksimaalselt kaks ööpäeva, muul ehitusperioodil on avatud üks sõidurada. Sulgemise ajal on tähistatud ümbersõidutee.
 • Sülla silla ehitustööd toimuvad aprillist juunini. Töid teostab Highway Engineering OÜ, järelevalvet Skepast&Puhkim AS. Sillale ehitatakse uus pealisehitus ja remonditakse silla sambad. Liiklus suunatakse ümber ja sulgemine lubatud maksimaalselt kaheks kuuks.
 • Õisu silla ehitus algas märtsist ja lõpeb mais. Töid teostab Nordpont OÜ. Sild ehitatakse ümber torusillaks. Liiklus on ümber suunatud Imavere – Viljandi – Karksi-Nuia ja Õisu tee kaudu. Ümbersõidu pikkus on 6 km. Ühistransport on suunatud ümbersõidule mööda valla teed ja ümbersõidu pikkus on 0,7 km.
  Kaardid teetöödest leiab SIIT<http://mnt.ee/index.php?id=29675>.

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.