Majandusministeerium töötas välja uue raudtee kasutustasude metoodika

Riisipere. F: Ivar Soopan
Riisipere. F: Ivar Soopan

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on välja töötanud uue raudteeinfrastruktuuri kasutustasu arvestamise metoodika eelnõu, mis saadetakse kooskõlastusele ministeeriumitesse ja turuosalistele, teatas ministeerium.

Euroopa Liidu direktiiv näeb ette, et raudteeinfrastruktuuri kasutustasu arvutatakse kõikjal Euroopa Liidus võimalikult ühetaoliselt, arvestades ettevõtete erisustega. Uue metoodika eesmärk on suurendada raudteesektori konkurentsivõimet.

“Viimastel aastatel on ida-lääne suunalised kaubaveod oluliselt vähenenud. See on tingitud eelkõige Venemaa majanduslikust olukorrast ning Venemaa enda sisesest transiidi ümberkorraldustest. Vähem kaubavooge tähendab madalamat raudtee kasutustasude laekumist ning kuna riik on kohustatud tagama raudteetaristu kvaliteeti ja ohutust, tuleb EL reeglitest tulenevalt kulud katta,” selgitas majandusminister Kristen Michal. Raudteetaristu ohutuse tagamiseks eraldas riik täiendavalt eelmise aasta lõpus viis miljonit eurot.

„Uus metoodika loob võimaluse raudtee kasutamise paindlikule hinnastamisele ning seeläbi kaubaveo konkurentsivõime kasvule. Kaotatakse ära kasutustasude maksimum- ja miinimummäärad, mis muudab tasude kehtestamise paindlikumaks. Samuti saab uue metoodika järgi iga veosegmenti raudtee kasutustasu osas erinevalt hinnastada. Näiteks üks tasu kehtib reisirongidele, teine tasu masuudivedudele, kolmas puidule,“ tõi minister näiteks.

Raudtee kasutustasu hakkab eelnõu kohaselt määrama Tehnilise Järelevalve Amet (TJA), kellel on kasutustasu määramisel endiselt õigus arvesse võtta ainult selliseid kulusid, mille puhul suudetakse tõendada, et need on otseselt seotud rongiliikluse korraldamisega. Tasude määramisel analüüsib TJA raudteeinfrastruktuuri ettevõtete esitatud kulusid ja veomahtude prognoose ning arvestab veosegmentide taluvuspiiridega – liiga kõrgete kasutustasude korral liiguvad kaubaveod naaberriikidesse. Kasutustasudelt puudu jääva tulu infrastruktuurikulude katmiseks peab aga katma riik.

Uue metoodika eelnõu alusel arvutatud kasutustasu planeeritakse rakendada alates 2017. a detsembrikuu teisel pühapäeval algavast liiklusgraafikuperioodist.

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.