Läänemaa keskkonnateadlikkuse projektid saavad tuhandeid eurosid toetust

Selgusid esimesed toetuse saajad KIKi keskkonnaprogrammi 2016. aasta esimesest taotlusvoorust. KIKi nõukogu otsustas toetada 530 keskkonnateadlikkust tõstvat projekti rohkem kui 1,8 miljoni euro ulatuses. Taotlusi oli võrreldes eelmiste voorudega rekordiliselt kõige enam.

Läänemaal raha saavaid projekte näeb SIIT. 

Toetuse tulemusena saavad õpilased ja lasteaialapsed külastada loodus- ja keskkonnahariduse keskusi ning loodusmuuseume tingimusel, et seal viiakse läbi aktiivõppeprogramm. Samuti mitmeid keskkonnakasutusega seotud ettevõtteid, näiteks farme, jäätmejaamu ja veekäitlusettevõtteid. Õpilasi võtavad vastu või pakuvad õppeprogramme ca 100 erinevat asutust. Toetust oli võimalik taotleda ka kuni kolm õppepäeva kestva laagri korraldamiseks gümnaasiumiõpilastele ja loodusvaldkonna huvikooli õpilastele.

Üldharidussüsteemi õpilastele õppeprogrammide elluviimiseks toetati 503 projekti kogusummas 1 789 952,69 eurot ja kuni kolm õppepäeva kestva laagri korraldamiseks toetati 27 laagriprojekti 72 503,17 euroga.

KIKi nõukogu esimehe keskkonnaminister Marko Pomerantsi sõnul näitab see, et saabunud taotlusi oli kaks korda enam, et koolid ja lasteaiad peavad vajalikuks viia õpilasi koolpingist välja, et seostada seal õpitut reaalse eluga ning avastada loodust uute meetodite ja vahendite kaudu. „Õpilased saavad õppekäikudel ja laagrites kasutada põnevaid õppevahendeid ja laboriseadmeid, mida koolides tavaliselt ei leidu. Kokku saab KIKi toetuse abiga 2016/2017 õppeaastal praktilist loodus- ja keskkonnaõpet 101 427 last 5456 klassist ja lasteaiarühmast“, lisas minister.

Suurimad projektid on kavas Maardu Gümnaasiumis, Peetri Lasteaed-Põhikoolis, Saue Gümnaasiumis, Jõhvi Vene Põhikoolis, Tartu Hansa Koolis, Ülenurme Gümnaasiumis, Kunda Ühisgümnaasiumis, kus õppekäikudesse kaasatakse pea kõik kooli õpilased. Kõige rohkem rahastati taotlusi Harjumaa (112), Tartumaa (71), Pärnumaa (47), Ida-Virumaa (47) ja Viljandimaa (37) projektide osas. Toetust saanud projektide nimekirja leiab KIKi kodulehelt.<http://www.kik.ee/et/taotlejale/keskkonnaprogramm/rahastatud-projektid>

„KIK peab väga oluliseks koostöös keskkonnaministeeriumiga suurendada laste teadlikkust loodus- ja keskkonnahoiu valdkonnas ning seetõttu ongi alates 2014. aasta suvest üldhariduskoolidel ja lasteaedadel õppeprogrammide või laagrite läbiviimiseks taotlemine kindlaksmääratud tingimustel, mille eeliseks on lihtsam asjaajamine ja kiiremini saadav vastus“, ütleb KIKi keskkonnaprogrammi üksuse juht Heiko Põdersalu. „Järgmine lihtsustatud korras menetlevate taotluste voor avatakse keskkonnaprogrammist 2017. aastal.“

Riigile kuuluv SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) rahastab erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Kuueteistkümne aastaga on riik KIKi kaudu toetanud ligi 19 tuhandet keskkonnaprojekti.

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.