SEB: Üle 80 000 kliendi paneb aastas digikassas kõrvale ligi kümme miljonit eurot

SEB Grupp avaldas täna 2016. aasta esimese kvartali majandustulemused. SEB Panga juhatuse esimees Allan Parik kommenteeris SEB üksuste tulemust Eestis järgnevalt:

Aasta on alanud Eesti majanduse jaoks hästi. Ettevõtjate hinnang majanduskonjunktuurile on aasta alguses paranenud. Varasemast optimistlikumad on nii tööstusettevõtted, ehitusfirmad kui ka teenindussektor. Eesti oluliste kaubanduspartnerite nõudlus suureneb, mis omakorda kasvatab tööstusettevõtete tellimusi. Euroopa Liidu vahendite toel tehtavad investeeringud parandavad nii Eesti infrastruktuuri kui ka annavad tööd seni osaliselt jõude olnud ehitussektorile.

Inimeste majanduslik kindlustunne on aasta esimestel kuudel mõnevõrra halvenenud. Muret oma töökoha säilimise pärast põhjustasid aasta alguse teated suurtest koondamistest. Tõenäoliselt ei ole tänavu märkimisväärset töötuse kasvu siiski oodata, mida kinnitab ka ettevõtjate ootus, et töötajate arv kasvab. Kiirelt tõusnud palgad ja aeglane majanduskasv võivad sellegipoolest kaasa tuua teatud ümberkorraldusi majanduses. Kõrge tööhõive tingimustes on see muutusteks aga parim aeg, sest ainult nii saame suurendada Eesti majanduses loodavat lisandväärtust ja inimeste sissetulekuid.

Eraisikute varad kasvavad kohustustest kiiremini

Majapidamiste hoiuste kasv jätkub endises tempos ja ületab märkimisväärselt laenukasvu. Eraisikute laenuaktiivsus on võrreldes eelmise aasta algusega veidi suurem, kuid mõõdukam kui 2015. aasta teises pooles. SEB väljastas esimeses kvartalis eluasemelaenusid 32 protsenti enam kui eelmise aasta samal perioodil.

Eesti paistab Baltimaade võrdluses silma sellega, et säästmine on kasvanud kõikides sissetuleku gruppides suhteliselt ühtlases tempos. SEB on toetanud säästmise populariseerimist läbi uuenduslike toodete turule toomise. Näiteks enam kui 80 000 SEB klienti kogub kasutushoiusele raha igapäevase kaardikasutuse käigus, pannes digikassas nii aastas kõrvale ligi kümme miljonit eurot.

Ettevõtete aktiivsus on taastumas

Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete investeeringute finantseerimine kasvas esimeses kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 15 protsenti, mis on märk paranenud kindlustundest. Madalad intressid, soodsad energiahinnad ja paremad ootused majanduskeskkonnale julgustavad ettevõtteid uusi projekte alustama. Suurettevõtetega on SEB-l hetkel Eestis töös 300 miljoni euro väärtuses finantseerimisprojekte.

SEB on sellel aastal koos klientidega testinud võimalust teha kõik ettevõtte asutamiseks vajalikud toimingud pangakontori külastamise asemel veebikohtumisena. Testimine on sissejuhatus uue kaugkanali loomisele, kus tulevikus saab nii era- kui äriklient pangaga suhelda kodust lahkumata, saades samas pangakontori külastusega väärilise teeninduse. Kuna suur osa teenustest, tehingutest ja suhtlemisest toimub juba täna internetis, siis veebikohtumise teenuse käivitamine on meie kanalite arengu loogiline suund.

SEB maksis dividendidelt Eesti riigi tuludesse viis miljonit eurot tulumaksu

SEB Eesti maksis 2016. aasta esimeses kvartalis emaettevõttele dividende summas 20 miljonit eurot, millega seoses tasuti Eesti tuludesse ettevõtte tulumaksu 5 miljonit eurot. 2015. aasta esimeses kvartalis maksis SEB Eesti dividende 10 miljonit eurot (tulumaksu tasuti 2,18 miljonit eurot).

Suurenenud dividendimakse vähendas panga esimese kvartali puhaskasumit. SEB Eesti üksused lõpetasid 2016. aasta esimese kvartali 12,8 miljoni euro suuruse puhaskasumiga. 2015. aasta esimese kvartali lõpetas SEB 19,2 miljoni euro suuruse puhaskasumiga. SEB tegevustulud ulatusid esimeses kvartalis 31,8 miljoni euroni (33,2 mln 2015. aasta esimeses kvartalis) ning tegevuskulud 14,8 miljoni euroni (14,6 mln 2015. aasta esimeses kvartalis). Laenukahjumite eraldisi vähendas pank 2015. aasta esimeses kvartalis 0,7 miljoni euro ulatuses (2015. aasta samal perioodil vähendas pank 2,9 mln euro ulatuses eraldisi).

SEB majandustulemustega saab tutvuda siit. 

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.