Eesti lapsevanemad koguvad lastele aktiivsemalt kui Balti naabrid

Eesti lapsevanemad panustavad oma lapse tuleviku majanduslikku kindlustamisse rohkem kui Balti naabrid. Keskmine Eesti vanem kogub lapsele 37 eurot kuus. Samal ajal panustavad Läti ja Leedu vanemad oma lapse kogumiskindlustusse ligi 10 eurot vähem, näitavad SEB Elu- ja Pensionikindlustuse andmed.

Eestis alustavad vanemad lastele kogumist varem kui Lätis ja Leedus. Eelmisel aastal oli Eesti laste keskmine vanus kogumislepingu sõlmimise hetkel neli aastat, samas kui Leedus oli see viis aastat. Läti lapsevanemad alustavad lastele kogumist siis, kui lapsed lähevad kooli, kuue- või seitsmeaastaselt. Seega on Eestis kindlustuslepingu keskmine periood pikem kui Lätis ja Leedus ning ka keskmine kokku kogutav summa suurem.

„Paljude perede jaoks on keeruline küsimus, kuidas sättida pere finantsprioriteedid nii, et erinevate kuluartiklite kõrvalt jääks raha ka laste tuleviku tarbeks kogumiseks. Kui lapsevanem teeb 18 aasta jooksul igakuiselt kindlustuse sissemakseid summas 35 eurot, koguneb perioodi lõpuks ligikaudu 7 720 eurot, mis on arvestatav summa lapse hariduse rahastamiseks või iseseisva elu alustamiseks. Lisaks saab kogumislepingule juurde võtta erinevaid elukindlustuskaitseid,“ ütleb SEB Elu- ja Pensionikindlustuse juhatuse liige Triin Messimas.

SEB Elu- ja Pensionikindlustuse andmetel kannavad laste tulevikuks stardikapitali kogumise eest sagedamini hoolt just emad. Ent kasvamas on trend, kus ka isad on kaasatud laste rahalise heaolu tagamisse – 2015. aastal sõlmisid Eesti mehed 43% laste kogumislepingutest, mis on 7% võrra enam kui 2012. aastal. Ka Lätis kasvab meeste osakaal – 2015. aastal 37% võrreldes 29%-ga 2012. aastal. Siiski on enim lastele kogumisse kaasatud mehi Leedus – 2015. aastal sõlmisid mehed seal 45% lepingutest.

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.