Tarbijakaitseameti reisiettevõtete musta nimekirja lisandus seitse reisifirmat

Reisiettevõtjail oli kohustus 20. aprilliks tarbijakaitseametile esitada oma 2016. aasta esimese kvartali pakettreiside kogumüügi aruanne. Seda ei esitanud seitse ettevõtet ja amet kandis nad musta nimekirja.

2016. aasta esimese kvartali aruande esitamise kohustus oli kokku 272 reisiettevõttel, aruande esitas neist 97,5 protsenti. Seitsme reisiettevõtte puhul, kes jätsid aruande esitamata, ei olnud ametil võimalik hinnata nende tagatise piisavust.

Musta nimekirja kanti Astroleon OÜ, DIONEVA OÜ, Miliam Travel OÜ, Pandion Reisid OÜ, Prime Communications Limited Eesti filiaal, Trans Baltic Tour OÜ ja Travel Partner OÜ.

Aruanded on tarbijate majandushuvide kaitse oluline komponent, sest nende alusel kontrollib tarbijakaitseamet seda, kas firmade tagatissummad on piisavad või mitte. Tagatisest kaetakse reisiettevõtja maksejõuetuse korral reisijate kojusõit ning tagastatakse tarbijatele ära jäänud reiside ettemaksud ning tagatis peab olema võetud kohustuste katmiseks piisav igal ajahetkel.

Must nimekiri on abivahend tarbijatele, kes soovivad enne reisi ostmist kontrollida firma usaldusväärsust. Tarbijakaitseametil ei ole võimalik hinnata nende ettevõtete tagatisraha vastavust, mistõttu on ametil õigus teavitada avalikkust ohu ennetamisest, ohukahtlusest, ohust või korrarikkumisest.

Lisateave:

· reisiettevõtjate must nimekiri

· tarbijakaitseameti soovitused tarbijale reisi ostmisel

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.