Keelatud tegevus: Sagenenud on teated veekogude ääres sõitmisest

rand

Keskkonnainspektsiooni valvetelefonile tulevad teated ja inspektorite kontrollkäigud näitavad, et kevade saabumisega on veekogude ääres sõitmine sagenenud. Inspektsioon tuletab puhkajatele ja loodusse minejatele meelde, et looduskaitseseadus keelab veekogude kallastel ATVde, autode, krossirataste ja muude mootorsõidukitega sõitmise. Sõita tohib ainult selleks ettenähtud teedel.

Paar nädalat tagasi tuvastasid inspektorid seaduserikkumise Harjumaal Paldiski lähedal mererannas ehk Pakri maastikukaitsealal, kus auto oli sõitnud mööda rannariba ja lõpuks liiva sisse kinni jäänud. Juht põhjendas piiranguvööndis sõitmist sellega, et liiva peal olid varasemast ühed autojäljed ja tema teada oli tegu n-ö avaliku või ühiskondliku maaga, kus tohivad kõik sõita. Pärast looduskaitsenõuete selgitamist inspektorite poolt sai sõitja oma eksimusest aru ja määratud karistusele vastu ei vaielnud.

Teine sagedasem eksiarvamus, mida inspektorid õigusrikkujatelt kuulevad, on see, et kuna ATV on maastikusõiduk, siis järelikult tohibki sellega igal pool looduses sõita.

Tuleb teada, et looduskaitseseadusega on kõigile veekogudele kehtestatud piiranguvöönd, mille eesmärk on kaitsta rannal või kaldal asuvaid looduskooslusi – taimestikku, linde, loomi ning säilitada puhkamisvõimalusi.

Piiranguvööndi laius sõltub veekogu suurusest. Läänemere ja meie suuremate järvede – Peipsi, Pihkva, Lämmijärve ja Võrtsjärve – piiranguvöönd on 200 meetrit, üle 10 ha suurusel järvel või veehoidlal ning suurematel jõgedel on see 100 meetrit, väikestel veekogudel on kalda piiranguvööndi ulatus 50 meetrit.

Piiranguvööndis tohib sõita ainult selleks ettenähtud teedel. Erandiks on juhtumid, mis on seotud haljasala hooldustöödega tiheasustusalal, kalapüügiks vajaliku veesõiduki vette viimisega või metsa- või põllumajandustöödega maatulundusmaal.

Loodusesse puhkama minnes või matka planeerides tasub pisut eeltööd teha ja tutvuda looduskaitsenõuetega. Võimalik, et sõidusihiks olev koht asub kaitsealal, kus kehtivad kindlad reeglid ja piirangud. Eramaal liikumiseks on vaja maaomaniku luba.

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.