Noortele valmis tõsielul põhinev pagulasteemaline õppemäng

Õppemäng: F: Tartu ülikooli eetikakeskus. ​
Õppemäng: F: Tartu ülikooli eetikakeskus. ​

Täna tutvustavad Tartu ülikooli eetikakeskus ja Eesti Pagulasabi äsja valminud interaktiivset ja tõsielul põhinevat õppemängu, mis aitab haridustöötajatel arutleda noortega pagulusteemadel.

“Noortele suunatud mängu “Väärtuste avastajad” ja sellele äsja valminud rände- ja pagulusteemalist laiendust saab kasutada väärtusi puudutavate arutelude läbiviimiseks,” ütles Tartu ülikooli eetikakeskuse projektijuht Mari-Liis Nummert. “Mäng aitab noortel eluliste probleemolukordade lahendamise teel oma arvamust kujundada, sõnastada ja põhjendada – selles puuduvad õiged ja valed vastused. Nii võimaldab mängimine igal noorel selgusele jõuda enesele olulistes väärtustes.”

“Noortele tuleb luua võimalus kriitiliseks mõtlemiseks ning oma isiklike seisukohtade kujundamiseks ja kaitsmiseks,” rääkis projekti “Eesti koolide ettevalmistamine pagulustemaatika käsitlemiseks ja pagulaslaste haridustee toetamiseks” projektijuht Ingi Mihkelsoo Eesti Pagulasabist. “Haridustöötaja roll seejuures on anda ülevaade faktidest, viidata erinevatele vaatenurkadele, aidata teadvustada nende kujunemisteid ning suunata noori iseseisvalt mõtlema ja teistega dialoogi astuma. Soovime pakkuda haridustöötajatele üle Eesti võimalust suurendada oma valmisolekut käsitleda noortega rände- ja pagulustemaatikat faktipõhiselt ja ilma liigsete emotsioonideta.”

Täna toimub Tartu ülikooli peahoones koolitus, mille käigus saavad õpetajad ja noorsootöötajad ülevaate väärtuskasvatusest, turvalise ja kiusamisvaba koolikeskkonna loomise alustõdedest ning rände- ja pagulusvaldkonnast. Koolituse käigus tutvustatakse ja õpitakse kasutama rände- ja pagulusteemalist õppemängu. Järgmised samasisulised koolitused on planeeritud sügiseks.

Rände- ja pagulusteemalise metoodilise vahendi näol on tegemist lisasituatsioonidega Tartu ülikooli eetikakeskuse 2012. aastal valminud mängule “Väärtuste avastajad”. Mäng põhineb väärtuskonflikte põhjustavatele situatsioonidele lahenduse leidmisel. Laienduses kasutatakse tõestisündinud juhtumeid, mis koguti kokku eraisikute ja pagulastega tegelevate organisatsioonide toel.

Õppemängu rände- ja pagulustemaatiline laiendus valmis Eesti Pagulasabi, Tartu ülikooli eetikakeskuse, Kiusamisvaba Haridustee Liikumise ja haridus- ja teadusministeeriumi poolt projekti “Eesti koolide ettevalmistamine pagulustemaatika käsitlemiseks ja pagulaslaste haridustee toetamiseks” raames, mida toetab Ameerika Ühendriikide saatkond Eestis.

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.