Lugeja küsib: Kas lapseootel töötaja võib ajutiselt töölt vabastada, kui talle pole anda kergemat tööd?

Lugeja küsib: Töötaja esitas meile ämmaemanda poolt väljastatud tõendi, kus on märgitud, et meie lapseootel töötajale on vastunäidustatud töötamine sundasendis ja pingeline töö mürarikkas keskkonnas. Meil on väiketootmine, kus tööruumis on mõningast müra, töö toimub istudes ja seda võib lugeda ka pingeliseks, sest ühe tootega tegelemiseks on aega kuni 10 minutit. Mida teha olukorras, kui tööandjal ei ole töötaja oskusi ja kogemusi arvesse võttes ikkagi anda kergemat tööd? Kas peame ajutiseks tööst vabastamiseks taotlema Tööinspektsioonilt nõusoleku?

Vastab Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja töösuhete järelevalve ja õiguse alal Meeli Miidla-Vanatalu: Tööinspektsiooni nõusolekut antud olukorras kindlasti vaja ei ole. Sellise nõusoleku andmist nägi ette vana töölepingu seadus, mis kehtis 30. juunini 2009, kuid see ei olnud eesmärgipärane. Praegu kehtiv töölepingu seadus seda ette ei näe.

Tööandja peab ise hindama oma töökeskkonda ning arvestama arsti või ämmaemanda soovitustega, mis lapseootel naisele antud on. Kui tööandja saab tööd kergendada, aga ta ikkagi arvab, et töökeskkonna ohutegurid, mille mõju enam vähendada ei saa võivad kahjustada lapseootel naist ja arenevat loodet, tuleks nõu pidada töötervishoiuarstiga.

Töölepingu seaduse kohaselt võib töötaja, kes on lapseootel või tal on õigus rasedus- ja sünnituspuhkusele, nõuda tööandjalt ajutiselt terviseseisundile vastavat tööd, kui tema tervis ei võimalda tööülesandeid täita senistel kokku lepitud tingimustel. Sel juhul peab töötaja esitama tööandjale arsti või ämmaemanda tõendi, kus on kirjas terviseseisundi tõttu esinevad töötamise piirangud. Neist lähtuvalt tuleb tööandjal ka otsustada, kuidas edasi tegutseda võimalik on.

Tööandja peab võimaluse korral kas töö ümber korraldama või viima töötaja ajutiselt üle teisele, tema oskustele ja terviseseisundile vastavale tööle. Rasedus ei ole haigus ja kui tööandjal on võimalus töötingimusi töötaja lapseootuse ajaks muuta vastavalt arsti soovitustele, siis tuleb seda ka teha ning naisele töötamise võimalus tagada.

Kui tööandjal ei ole võimalik pakkuda töötajale sobivat tööd, võib töötaja keelduda tööülesannete täitmisest ning tal tekib õigus ravikindlustuse seaduses sätestatud hüvitisele. Lisainfot leiab Haigekassa koduleheküljelt www.haigekassa.ee.

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.