Tervisekeskuste rajamiseks laekus 59 taotlust, Läänemaale tahetakse teha kaht keskust

Esmatasandi tervisekeskuste rajamiseks esitati 9. mail lõppenud taotlusvoorus kokku 59 investeeringutaotlust 46 piirkondlikust esmatasandi tervishoiu tõmbekeskusest. Läänemaale soovitakse rajada kaks tervisekeskust, teatas sotsiaalministeerium.

Tervisekeskuste rajamiseks taotletakse kokku 64 miljonit eurot.

„Esmatasandi tervishoiu roll muutub lähiaastatel järjest olulisemaks ja uute keskustega laieneb patsiendi jaoks esmatasandi tervishoiuteenuste valik,” ütles sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna nõunik Kaija Lukka. “Taotluste oodatust suurem arv annab meile kinnitust, et vajadus tulla patsiendile lähemale ja pakkuda talle laiemat valikut teenuseid on üle Eesti hästi vastu võetud. Perearsti ja -õe kõrval hakkavad uutes keskustes tööle füsioterapeut, koduõde ja ämmaemand ning sõltuvalt kohapealsetest vajadustest ka teisi spetsialiste.“

Järgmise sammuna kontrollib ministeerium esitatud taotluste vastavust nõuetele. Mai lõpuks saavad kõik taotlejad esimese tagasiside ning võimaluse vajadusel taotlusi puuduste kõrvaldamiseks täiendada. Lõplik nimekiri taotlustest, mida hakkab hindama selleks moodustatav komisjon, selgub juuni lõpuks.

Taotlusi hindab komisjon, kuhu kuuluvad terviseameti, Tallinna tervishoiu kõrgkooli, Tartu tervishoiu kõrgkooli, Tartu ülikooli arstiteaduskonna, sotsiaalministeeriumi ja rahandusministeeriumi esindajad. Hindamisse kaasatakse vajadusel nõuandvaid eksperte. „Projektide rahastamise üks olulisemaid eeldusi on see, et keskused peavad olema jätkusuutlikud ja patsientide jaoks kergesti ligipääsetavad,“ ütles Lukka.

Valikukomisjoni hindepunktide alusel moodustatakse investeeringute kavasse kantavate projektide nimekiri ja see esitatakse valitsusele kinnitamiseks. Kava on planeeritud valitsusele kinnitamiseks saata 2016. aasta sügisel.

Järgneva kaheksa aasta jooksul ehitatakse või renoveeritakse üle Eesti vähemalt 35 tervisekeskust, millest esimesed 15 peavad tööd alustama juba 2018. aastal.

Tervisekeskuste loomiseks said toetust taotleda kohalikud omavalitsused, 19 haiglavõrgu arengukava haiglat, perearstid ning eriarstiabi osutajad, kelle ruumides juba täna perearstid töötavad. Taotlusi võeti vastu 21. jaanuarist kuni 9. maini 2016.

Esmatasandi tervisekeskuste rajamisele on ette nähtud kokku 113,6 miljonit eurot, millest 85,2 miljonit eurot tuleb Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist ja ülejäänud 28,4 miljonit ehk 25% projektide minimaalsest omaosalusest.

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.