Haapsalu linnavalitsus ootab elanike ettepanekuid, kuidas kulutada 20 000 eurot

Haapsalu linnavalitsus ootab 16. maist 17. juunini linlastelt ettepanekuid, kuidas kasutada veel 2016. aastal üht osa linnaeelarvest. Kaasava eelarve summa on 20 000 eurot, mis tähendab, et võita võib üks ettepanek maksumusega kuni 20 000 eurot või mitu paremusjärjestuses enam hääli saanud ettepanekut, mille eeldatav maksumus kokku ei ületa 20 000 eurot.

Ettepanekuid saab esitada 16. maist 17. juunini kas paberkandjal (isiklikult Haapsalu linnavalitsuse kantseleile, esitades isikut tõendava dokumendi) või selleks spetsiaalselt kohandatud elektroonilises kohalike omavalitsuste istungite infosüsteemi VOLIS keskkonnas www.volis.ee, identifitseerides ennast isikutunnistusega või mobiili-IDga).

Kaasava eelarve objektiks peab olema investeering maksumuse ülempiiriga 20 000 eurot. Esitatavad ideed peavad olema Haapsaluga seotud ja avalikus kasutuses, pakkuma avalikku hüve ning nende elluviimine ei või kaasa tuua ebamõistlikke kulusid linna järgnevate aastate eelarvetele.

Ideede esitamise lihtsustamiseks on määratud järgnevad alaliigid:

Teed/tänavad/linnaehitus

Lapsed/pered/sotsiaal

Vanalinn/turism

Ajalugu/monumendid

Spordirajatised

Ettepanekute analüüsi ja sõelumise viib läbi komisjon, millesse kuuluvad valitsuse liikmed sh linnapea, linnaarhitekt, ehitusjärelvalve spetsialist ja kuni neli volikogu esindajat.

Komisjoni poolt välja valitud objektide seast valitakse välja rahastamist saavad objektid. ning nende objektide vahel toimub uus hääletus. Ka see hääletamine viiakse läbi elektrooniliselt kohalike omavalitsuste istungite infosüsteemi VOLIS keskkonnas (www.volis.ee) ja Haapsalu linnavalitsuse kantseleis (Posti 34, Haapsalu) perioodil 1. juuli kuni 17. juuli.

Haapsalu linnapea Urmas Suklese sõnul on kaasav eelarve Haapsalu jaoks küll uus, kuid mujal juba mitu aastat kasutusel olnud lahendus. “Usun, et Haapsalu kodanikud löövad aktiivselt kaasa ettepanekute tegemisel ning hääletamisel,” ütles Sukles.

Kaasavat eelarvet on teiste hulgas rakendanud ka Kuressaare, Pärnu, Viljandi ja Tartu linn.’

Tõnu Parbus

Haapsalu linna avalike suhete spetsialist

One Response to "Haapsalu linnavalitsus ootab elanike ettepanekuid, kuidas kulutada 20 000 eurot"

  1. Toivo Tomingas   14. mai 2016 at 09:16

    Lugupeetud Linnavalitsus. Annan soovituse kaasava eelarvesumma, 20 000 euro kasutamiseks: Haapsalu Metsakalmistu peaväravate eest otse edasi sõites jõuame kitsale ja hämarale kruusateele, mis sadevete tõttu tihti porine ja auklik. Samas sõideti möödunud sügisel maha mitu postivahet kalmistu aeda, mis siiani taastamata. Minu ettepanek: Taastada piirdeaed, võtta kitsamal teelõigul maha 10-15 mändi, juurida kännud ja täita kruusaga tee serva, et seda ca 1 m võrra laiendada. Tulemus: Tee kuivaks kiiremini ja paremini. Ka kaks sõiduautot mahuksid ohutult üksteisest mööduma. Linnavalitsus näitaks üles austust lahkunud kaaslinlaste vastu.

    Vasta

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.