Lugejate pakkumised 20 000 euro kasutamiseks: Aafrika ranna suplusbassein, sõidu- ja kõnniteed korda!

Läänlane palus lugejail pakkuda ideid, kuidas Haapsalu linnavalitsus võiks kulutada 20 000 eurot nn kaasava eelarve raha. Siin on Läänlase lugejate pakutud variandid. Ideid saab pakkuda 17. juulini, loe selle kohta teavet ka altpoolt.


Heli: Teeks midagi lastele. Näiteks Aafrika ranna suplusbassein korda!

Kodanik N: Metsa tänava kõnniteed võiks korda teha. Rohkem prügikaste ka väiksematele tänavatele (Postimajast kuni Teele kohvikuni), igal pool suitsupakid vedelevad maas.

Matti: Haapsalu vanalinna tänavad ja eriti kõnniteed on auklikud, nt Suur-Lossi tänav ja mitmel pool mujal. Arvukad külalised tulevad linna ja kasutavad kõnniteid. Tuleks terase pilguga kõnniteed läbi käia ja parandada seal, kus vaja.

Matti: Haapsalu palliplatsid korda teha! Näiteks, korvpallirõngastel puuduvad võrgud, need on vaja panna igal kevadel. Ühisgümnaasiumi kõrval oleval platsil on mõlemad korvilauapostid viltu vajunud. Neidude tänava korvilauad on metallist, mis vibreerivad ja plärisevad valjult, need tuleks asendada õigetega. Kõigi väljakute puhul: lastel ei ole palle, et seal mängida. Tuleks muretseda pallid ja nende hoidlad, kus suuremad lapsed ja vastutav täiskasvanu tööle võtta, kes iga päev jagavad palle ja peavad väljakul korda. Lastele ja teistelegi linnakodanikele tervislikku tegevust kogu suveks! Võrdluseks: mujal Euroopa linnades on palliplatsid korras ja inimesed kasutavad neid usinalt.

Anx: Järgmisest õppeaastast pakkuda koolides hommikuputru.

M: Tehku peatee korda, mitte ärgu lappigu meetri kaupa. See on põhiline tee linnas, kus liiguvad ka paljud turistid. Mis mulje see jätab, kui teed nii jubedad on?

Jaanus: Palun puhastada selle rahaga raudtee veetorni ja veduri pöördsilla ümbrus võsast ja prügist, samuti puhastada pöördsilla drenaaž.

Toivo Tomingas: Lugupeetud linnavalitsus. Annan soovituse kaasava eelarvesumma, 20 000 euro kasutamiseks: Haapsalu Metsakalmistu peaväravate eest otse edasi sõites jõuame kitsale ja hämarale kruusateele, mis sadevete tõttu tihti porine ja auklik. Samas sõideti möödunud sügisel maha mitu postivahet kalmistuaeda, mis siiani taastamata. Minu ettepanek: taastada piirdeaed, võtta kitsamal teelõigul maha 10-15 mändi, juurida kännud ja täita kruusaga tee serva, et seda ca 1 m võrra laiendada. Tulemus: tee kuivaks kiiremini ja paremini. Ka kaks sõiduautot mahuksid ohutult üksteisest mööduma. Linnavalitsus näitaks üles austust lahkunud kaaslinlaste vastu.


Haapsalu linnavalitsus ootab 16. maist 17. juunini linlastelt ettepanekuid, kuidas kasutada veel 2016. aastal üht osa linnaeelarvest. Kaasava eelarve summa on 20 000 eurot, mis tähendab, et võita võib üks ettepanek maksumusega kuni 20 000 eurot või mitu paremusjärjestuses enam hääli saanud ettepanekut, mille eeldatav maksumus kokku ei ületa 20 000 eurot.

Ettepanekuid saavad teha kõik, kuid sellega kaasneb mõningane tülikus – idee tuleb vormistada kas paberil ja viia ise linnavalitsusse kohale (kaasa isikut tõendav dokument) või siis registreerida end ID-kaardiga kohalike omavalitsuste istungite infosüsteemi VOLIS keskkonnas (www.volis.ee) ning saata ettepanek selle kaudu.

Kui 20 000 euro kasutamiseks on hea idee, aga nõutud formaalsusi pole mingil põhjusel võimalik läbida, oleks kahju, kui idee kaotsi läheks.

Seepärast kutsub Läänlane üles postitama selle artikli alla kommentaariumisse oma ideid. Läänlane korjab kõik mõtted kokku ja esitab need postitaja nimel ise ametlikult linnavalitsusele. Loomulikult mitte enda idee pähe, vaid ikka iga ettepaneku juurde saab märgitud, kes selle välja käis – Läänlane teeb ära ainult formaalse osa. Nii jääb esitajail ära vaev minna linnavalitsusse kohale või sekendada veebis ID-kaardiga.

Kes soovib Läänlase kommentaariumis oma ideid jagada, palun lisada oma õige täisnimi ja meiliaadress. Läänlasesse saab ettepanekuid teha 16. juunini, et need jõuaks päevaga vormistatud ja 17. juuniks linnavalitsusele esitatud.

Kaasava eelarve objektiks peab olema investeering maksumuse ülempiiriga 20 000 eurot. Esitatavad ideed peavad olema Haapsaluga seotud ja avalikus kasutuses, pakkuma avalikku hüve ning nende elluviimine ei või kaasa tuua ebamõistlikke kulusid linna järgnevate aastate eelarvetele.

Ideede esitamise lihtsustamiseks on määratud järgnevad alaliigid:

Teed/tänavad/linnaehitus

Lapsed/pered/sotsiaal

Vanalinn/turism

Ajalugu/monumendid

Spordirajatised

Ettepanekute analüüsi ja sõelumise viib läbi komisjon, millesse kuuluvad valitsuse liikmed sh linnapea, linnaarhitekt, ehitusjärelvalve spetsialist ja kuni neli volikogu esindajat.

Komisjoni poolt välja valitud objektide seast valitakse välja rahastamist saavad objektid. ning nende objektide vahel toimub uus hääletus. Ka see hääletamine viiakse läbi elektrooniliselt kohalike omavalitsuste istungite infosüsteemi VOLIS keskkonnas (www.volis.ee) ja Haapsalu linnavalitsuse kantseleis (Posti 34, Haapsalu) perioodil 1. juuli kuni 17. juuli.

Haapsalu linnapea Urmas Suklese sõnul on kaasav eelarve Haapsalu jaoks küll uus, kuid mujal juba mitu aastat kasutusel olnud lahendus. “Usun, et Haapsalu kodanikud löövad aktiivselt kaasa ettepanekute tegemisel ning hääletamisel,” ütles Sukles.

Kaasavat eelarvet on teiste hulgas rakendanud ka Kuressaare, Pärnu, Viljandi ja Tartu linn.

One Response to "Lugejate pakkumised 20 000 euro kasutamiseks: Aafrika ranna suplusbassein, sõidu- ja kõnniteed korda!"

  1. nipitiri   16. mai 2016 at 19:46

    tehke Paralepa tervise rajale treenimis punkt(palgid jms). Lisaks looduses jooksjatele, jalutajatele liitub kindlasti palju inimesi veel kes vahepeal sooja teeb seal ja siis edasi jooksuga

    Vasta

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.