Kevadtormiga seoses on laekunud 73 teadet kahjujuhtumist, kaitsevägi kompenseerib kahju täielikult

Balti pataljon Kevadtormil. F: Sander Mändoja / Kaitsevägi.
Balti pataljon Kevadtormil. F: Sander Mändoja / Kaitsevägi.

Kaitseväele on Kevadtormi raames tänase päeva seisuga laekunud teateid 73 kahjujuhtumist, millest paljud on praeguseks juba ka likvideeritud. Õppuse lõpukäsk antakse 18. mail, peale mida üksused koristavad kõik oma paiknemisalad.

“Arvestades õppuse mastaape, tuleb ette ekslikke otsuseid ja arusaamatusi, mille tõttu ka kahjud enamuses tekivad,” ütles kaitseväe juhataja kindralleitnant Riho Terras. Terrase sõnul on õppuse käigus paraku tekkinud kahju loodusele, eraomanike maadele ja teedele.

“Kõik osalevad üksused on saanud korralduse koheselt peale Kevadtormi lõpusignaali asuda õppuse ala koristama ning korrastama. Kõik need kahjud, mida ei õnnestu likvideerida koristuse ja kergemate töödega, fikseeritakse koostöös omanike, omavalitsute ja kogukondadega ning need me kompenseerime nagu oleme seda teinud ka varasematel aastatel. Hoolimata probleemidest, mis me kindlasti koos lahendame, olen ma väga tänulik Lõuna-Eesti rahvale, kes meid on siin südamlikult vastu võtnud,” ütles Terras.

Pioneeripataljon on juba alustanud kergemate teekahjustuste, truupide, metsateede ja maanteelt mahasõitude parandustöödega, et võimalikult palju korrastada keskkonda juba enne õppuste lõppu.

Tsiviil-sõjalise koostöö grupi ülema leitnant Eero Salmanni sõnul on kaitseväele teatatud 73 kahjujuhtumist, mis hõlmavad nii väiksemaid rööpaid metsateedel, eksikombel rasketehnikaga eramaadele ja põldudele sõitmist, kooskõlastamata kaevetöid aladel kui ka väiksemaid metsapõlenguid.

“Need vahejuhtumid on kõik fikseeritud ning neid menetletakse võimalikult kiiresti ja õiglaselt, et kõik, kes on õppuse tõttu kannatanud, saaks õiglase kompensatsiooni kas rahalise väljamakse või korrastustööde näol,” ütles Salmann

Kaitsevägi palub kõigil, kellel on kahjustustest tulenevaid pretensioone kaitseväe vastu, anda sellest teada leitnant Eero Salmannile tel 56691163 või aadressil eero.salmann@mil.ee.

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.