Haapsalu Veevärk saab veekvaliteedi parandamiseks ligi 1,7 miljonit eurot

F: Haapsalu Veevärk.
F: Haapsalu Veevärk.

Riigile kuuluv SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetab Haapsalu ning Uuemõisa vee- ja kanalisatsioonitorustike ning reoveepuhasti rekonstrueerimist 1,7 miljoni euroga. Toetuse saaja on Haapsalu Veevärk AS.

Projekti eesmärk on viia asula reovee puhastamise ja joogivee kvaliteet vastavusse kehtivatele nõuetele. Selleks rekonstrueeritakse Haapsalu linnas ja Uuemõisa alevikus ühisveevärgi ja kanalisatsiooni torustikke ning vahetatakse välja Haapsalu reoveepuhasti tehnoloogilisi seadmeid. Projekti kogumaksumus on 2 476 500 eurot ning tööd on kavas valmis saada 2017. aasta lõpuks.

Toetusmeetme „Veemajandustaristu arendamine“ töötas välja keskkonnaministeerium. Aastatel 2014-2020 suunab riik KIKi kaudu veemajanduse arendamisse 144 miljonit eurot struktuurifondide raha.

2005-2015 on KIK keskkonnaprogrammist rahastatud 1329 veemajandusprojekti summas 157 502 350 eurot. Eurovahenditest on aastatel 2004-2013 KIKi kaudu toetatud kokku 154 projekti 57 779 977 euroga.

Ühisveevärgi kaudu saab täna Eestis endale puhta joogivee 85% elanikkonnast. Ühiskanalisatsiooni kaudu juhib oma reovee ära 84% inimestest. Enam kui 90% kogutud reoveest puhastatakse vastavalt nõuetele ning heitveega keskkonda juhitud koormus on tänu tehtud investeeringutele pidevalt vähenenud.

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) rahastab erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Kuueteistkümne aastaga on riik KIKi kaudu toetanud ligi 19 tuhandet keskkonnaprojekti.

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.