Noarootsi peab ühinemiskõnelusi nelja vallaga, rahvas saab lepinguga tutvuda sügisel

Noarootsi valla ajalehes kirjutab volikogu esimees, mis seisus on ühinemisläbirääkimised teiste valdadega. Läbi räägitakse nelja vallaga. 


Margus Laidmets
Noarootsi vallavolikogu esimees


 

noarootsi vald7. juunil võttis riigikogu vastu haldusreformi seaduse, mis vähendab omavalitsuste hulka. Seaduse kohaselt peaks omavalitsusüksuses elama minimaalselt 5000 elanikku. Noarootsi vallas oli rahavastikuregistri andmetel 2016. a alguses 840 inimest.

Nii nagu enamik Eesti omavalitsusi, peab ka Noarootsi aasta algusest alates naabritega ühinemisläbirääkimisi. Läbirääkimised käivad Lääne-Nigula, Kullamaa, Martna, Nõva ja Noarootsi vahel, et moodustada piirkondade põhine ühendvald.

Noarootsi on läbirääkimiste laua taga seisukohaga, et Noarootsist saab ühinedes osavald, kus kohalikke küsimusi otsustab kohalik osavallakogu, kes oskab arvestada kogukondlike eripäradega ning tagab avalike teenuste parema kättesaadavuse.

Ühinemislepingu esimene versioon on OÜ Geomedia konsultandi Rivo Noorkõivu poolt kokku pandud ja kommenteerimiseks komisjonidele saadetud. Kokku on lepitud, et kindlasti säilib Pürksis teeninduskeskus. Säilivad senine põhikoolivõrk, lasteaed, vabaajakeskused, raamatukogud jm kultuuritegevused, tagatakse teede hooldus vähemalt samas mahus. Soodustatakse kogukonnakogude moodustamist, lisanduvad haridus- ja ettevõtlustoetused.

Ühinemisleping saab selgema kuju suve jooksul. Volikogu arutab lepinguprojekti oma augusti istungil ning septembris toimub lepingu avalikustamine kodulehel ning avalik arutelu, kuhu ootame kõiki osalema ja kaasa rääkima.

Loe värsket Noarootsi valla ajalehte siit.

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.