Eesti andis Ukrainale välja terrorismikuritegudes kahtlustatava mehe

Täna andis Eesti riik Ukrainale välja terrorismikuritegudes kahtlustatava Vladimir Poljakovi. Ukraina peaprokuratuur taotles 03.08.2015 riigiprokuratuurilt Eesti kodaniku Vladimir Poljakovi väljaandmist Ukrainale tema kriminaalvastutusele võtmiseks.

Väljaandmistaotluse kohaselt kahtlustatakse Poljakovi terroristlikus organisatsioonis osalemises. Taotluse kohaselt astus Poljakov 2014. aasta juunis terroristliku organisatsiooni „Luganski rahvavabariik“ liikmeks. Ajavahemikel 13.06.2014-09.07.2014 ja 15.11.2014-26.11.2014 täitis Poljakov kahtlustuse kohaselt talle terroristliku organisatsioono juhtide antud ülesandeid, sh ebaseaduslikult hõivatud objektide ja ebaseaduslikult kinnipeetavate isikute valvamine.

„Terrorism on globaalne probleem ja sellega tuleb võidelda rahvusvahelises koostöös, sõltumata terroristide päritolust ja ideoloogiast,” ütles justiitsminister Urmas Reinsalu. “Eriti ohtlik on terrorism juhul, kui sellel on välisriigi toetus. Rõhutada tuleb ka seda, et terrorism ja sõjategevus ei välista teineteist. Kuigi Vene föderatsioon ei tunnista oma vägede viibimist Ukrainas, on ta nn rahvavabariikide nime all loonud sisuliselt kuritegelikud-terroristlikud moodustised Luganskis ja Donetskis, suveräänse Ukraina vabariigi territooriumil. Loodan, et Eesti pretsedent anda Ukrainale välja terrorismikuriteos kahtlustatav Eesti kodanik aitab ka teistel riikidel jõuda kindluseni, et Ukrainat tuleb aidata reaalsete tegudega terrorismi ja Venemaa agressiooni tõkestamisel. Näitame selle sammuga selgelt, et me usaldame Ukrainat kui õigusriiki ja aitame neil läbi viia õiglast kohtumenetlust.”

Vabariigi valitsus otsustas 21.12.2015 korraldusega, et annab Vladimir Poljakovi välja. Poljakov esitas 04.01.2016 Tallinna Halduskohtule kaebuse korralduse tühistamiseks ja tema väljaandmise valitsusele uueks otsustamiseks saatmiseks. Tallinna halduskohus rahuldas 03.02.2016 otsusega Poljakovi kaebuse.

Valitsus esitas selle peale apellatsioonikaebuse, milles palus halduskohtu otsus tühistada. Tallinna ringkonnakohus otsustas 19.05.2016 valitsuse apellatsioonikaebuse rahuldada ja Poljakov välja anda. Riigikohus jättis 17.06.2016 Poljakovi kassatsiooni menetlusse võtmata ja valitsuse korraldus tema Ukrainale väljaandmiseks jõustus.

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.