Valitsus kinnitas IKT-valdkonna arendamiseks 32 miljonit eurot

Tänasel valitsuse istungil kinnitati Eesti infoühiskonna arengukava 2016-2019 rakendusplaan, mis näeb info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arendamiseks 32,2 miljonit eurot.

„Rakendusplaaniga suurendame digitaalset kirjaoskust ja arendame IKT-taristut. Veebruaris kinnitasime digitaalse kirjaoskuse arendamise tegevuskava, mille üks projekte on IT-sektori jaoks uute vajalike oskustega inimeste väljakoolitamine. Pilootprojekt hõlmab 500 inimest. 14 miljoniga jätkame interneti baasvõrgu väljaehitamist, millel baseeruvalt saab kaabliga või mobiilselt tuua kiire interneti igasse Eestimaa paika. Parandame ka 175 koolis IKT võrke ning tõstame turvalisust,“ võttis Kristen Michal rakendusplaani kokku.

Rakendusplaani üheks prioriteediks on tõsta rahvusvahelist konkurentsivõimet, mistõttu toetatakse spetsialistide ümberõpet. See võimaldab siseneda kõrgema palgatasemega sektoritesse IKT-ga seonduvatele töökohtadele, kus on selge tööjõu puudus. Pilootprojekti tulemusena luuakse praktilisel õppel põhinev täienduskoolituse mudel, mis vastab oma sisult tarkvaraarendusega tegelevate IKT ettevõtete ja organisatsioonide vajadustele.

Loodava õppekava alusel koolitatakse kuni 500 inimest. Koolitused toimuvad intensiivõppena, millest kaks kuni kolm kuud on tarkvaraarendaja teoreetiline baaskoolitus ning kaks kuud praktika Eestis tarkvaraarendusega tegelevas ettevõttes või organisatsioonis.

Eesmärk on tõsta ka kiirele internetile ligipääsu hariduses ning Eesti üldhariduskoolides kohtvõrgu uuendamine ja väljaarendamine, mis võimaldab tulevikus paremini IKT-d õppetöös rakendada. Programmi „Üldhariduskoolide digitaristu kaasajastamine“ esimeses etapis, aastatel 2016-2018, korrastatakse 175 kooli kohtvõrgud, töötatakse välja kohtvõrgu autentimise ja turvalahendused ning paigaldatakse võrgu halduse ja monitooringu vahendid. Programmi kogueelarve on 13 243 294 eurot.

Järgnevatel aastatel on infoühiskonna arendamisel põhitähelepanu all samuti uue põlvkonna interneti baasvõrgu ehitamise lõpule viimine, mille arengut plaanitakse toetada ligi 14 miljoni euroga. Aastatel 2016-2017 on plaanis välja ehitada 1000 kilomeetri ulatuses uut baasvõrku.

Kogu infoühiskonna arengukava rakendamise hinnanguline maksumus on 218,8 miljonit eurot, millest enamus rahastatakse Euroopa Liidu struktuurifondidest. Infoühiskonna arengukava on välja töötatud avaliku, era- ja vabasektori koostöös.

Arengukavaga on võimalik lähemalt tutvuda https://www.mkm.ee/et/arengukavad

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.