Sotsid: Maanteeameti otsust väikelinnades sõidueksami tegemine lõpetada on keeruline toetada

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni aseesimees Kalvi Kõva peab Maanteeameti otsust piirata teenuste osutamist väiksemates linnades lühinägelikuks ning riigi- ja haldusreformile vastu töötavaks, teatas sotside pressiteenistus.

“Ameti esindajad käisid plaani fraktsioonile tutvustamas vahetult enne jaanipäeva ning tookord lubati koostada põhjalik ülevaade ja analüüs. Üllatav on kuulda, et amet on nüüd otsuse langetanud. Sotsiaaldemokraatidel on seda väga keeruline toetada,” ütles Kõva.

Ta lisas, et otsuseid nendes küsimustes tuleb langetada kaalutletult, võttes arvesse mõju maapiirkonnale ja pidades silmas nii teenuste kättesaadavust kui ka mõju inimeste elukvaliteedile. “Kõiki teenuseid, mida pakub ametnik kohapeal, ei saa asendada internetiteenusega,” ütles Kõva.

Samuti jääb Kõva sõnul arusaamatuks Maanteeameti põhjendus, et teenuse osutamine vähemates kohtades peatab korruptsiooni ja maapiirkonnas tehtava sõidueksami kvaliteet ei vasta suurema linna liiklusolukorrale. “Võrust saadud lubadega olen siiani olnud pädev liikleja nii Paides kui ka pealinnas. Ma ei ole küll näinud, et korruptsioonikahtluse alla sattunud ministrite tõttu suletakse ministeeriumeid.”

Kõva soovitab valitsusel mitte rapsida üksikute ametnike töökohtade ja nende pakutavate teenuste ümberkorraldamisega. “Asja on vaja võtta kompleksselt ja kooskõlas haldusreformi läbiviimisega.”


1. oktoobril alustab tegevust Maanteeameti tsentraalne eksamikeskus, et tõsta eksamineerimise kvaliteeti, ühtlustada ootejärjekordi ning vähendada korruptsiooniriski.

Alates 2017. aasta 1. jaanuarist vähendab Maanteeamet A- ja B kategooriate sõidueksamite toimumiskohtade arvu.

“Peame suunama eksameid linnalisemasse keskkonda, et parandada värskete autojuhtide hakkamasaamist pingelisemates oludes,” selgitas Maanteeameti peadirektor Priit Sauk otsuse tagamaid.

A- ja B- kategooriate ja nende alamkategooriate sõidueksameid hakatakse alates 2017. aastast vastu võtma kaheksas linnas: Tallinnas, Tartus, Pärnus, Rakveres, Viljandis, Jõhvis, Kuressaares ja Kärdlas.

Aastast 2018 planeerib Maanteeamet eksami vastuvõtte kuues linnas: neljas regioonikeskuses – Tallinnas, Rakveres, Pärnus, Tartus – ning tulenevalt geograafilistest iseärasustest Kärdlas ja Kuressaares. Teooriaeksamite ja ülejäänud kategooriate sõidueksamite vastuvõtmist antud muudatus ei puuduta.

Maanteeameti teenindusbüroodele tähendab eksamikeskuse loomine töömahu ja külastatavuse muutumist, mistõttu vaadatakse üle ka teeninduskohtade võrgustik.

“2014. aastal loodud e-teeninduskeskkond on kodanike poolt omaks võetud. 2016. aasta mai seisuga sooritati e-teeninduses pakutavatest teenustest 49% toimingutest just e-keskkonnas. Jätkame e-teeninduse arendamist. Aja ja raha kokkuhoid näiteks juhilubade vahetamise e-teenuse kasutamisel on saanud väga positiivset tagasisidet. Maanteeameti e-teenuste soovitusindeks on 82%. Meie järgmine samm on suunatud arendustele, mis puudutavad ettevõtjaid,“ selgitas Sauk.

Maanteeameti uue teeninduskohtade struktuuri järgi luuakse oktoobrist neli keskset bürood – Tallinnas, Tartus, Rakveres ja Pärnus ning nende esindused säilivad igas praeguses maakonnakeskuses.

Lähtuvalt külastajate arvust jätkavad tööd kolmel päeval nädalas Haapsalu, Kärdla, Kuressaare, Rapla, Jõgeva ja Valga esindused ning Põlva esindus ühel päeval nädalas. Täiskoormusel jätkavad tööd Tallinna, Tartu, Rakvere ja Pärnu bürood ning Paide, Saue, Viljandi, Jõhvi, Võru ja Narva esindused. Maanteeametil on praegu 17 teenindusbürood.

Miks seda vaja on?

Loodav tsentraalne eksamikeskus koondab kõik eksamineerijad seniselt teenindusbüroo-põhiselt töökorralduselt ühtse juhtimise alla. Vajadus muudatuse järele sai Maanteeameti peadirektori Sauki sõnul alguse sõidueksamitega kaasnevatest muredest.

Möödunud aastal sooritas B-kategooria eksami edukalt vaid 48% eksaminandidest, mis pikendas eksamile pääsemise järjekordi paiguti keskmiselt kuni neli nädalat.

Maanteeameti eesmärk on, et liiklusesse ei lubata ühtegi juhti, kelle juhtimisvõimekuse lünkade tõttu võib keegi viga saada või hukkuda. Selle eesmärgi nimel tugevdab Maanteeamet juhtide ettevalmistamist ohutuks liiklemiseks.

Sauk tõdes, et alates 2015. aasta jaanuarist on esitatud korruptsioonikahtlustus seitsmele eksamineerijale. “Tsentraalse eksamikeskusega saame tegeleda põhjalikumalt eksamineerijate kompetentsi- ja teenindustaseme tõstmisega, kuid, mis isegi tähtsam – uus süsteem võimaldab anonüümsust eksamineeritava ja eksamineerija vahel, mis on hädavajalik samm korruptsiooni vastu võitlemisel,“ põhjendas Maanteeameti peadirektor Priit Sauk reformi tagamaid.

Tsentraalne keskus hakkab eksamigraafikuid koostama vastavalt üleriigilisele nõudlusele. Muudatus puudutab peaasjalikult eksamineerijate töökorraldust, kes uues süsteemis enam administreeriva tööga ei tegele, kuid peavad nüüdsest olema valmis vastu võtma eksameid mitmes Eesti linnas.

„Maanteeameti eesmärk on olla seal, kus meie teenuseid reaalselt vajatakse. See eeldab ametilt klienditeeninduse osas suuremat paindlikkust ning tähendab, et teatud ametikohtadel peavad meie inimesed olema valmis liikuvaks tööks,“ kommenteeris Priit Sauk.

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.