Kolm Läänemaa huvikooli said riigilt kokku 4700 eurot toetust

F: Lihula muusika- ja kunstikool.
F: Lihula muusika- ja kunstikool.

Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa huvikoolid Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) korraldatud projektikonkursi “Varaait vol 12” kaudu kokku 11 800 eurot toetust erinevate tegevuste elluviimiseks ja vahendite parandamiseks.

Kolmes maakonnas toetati kokku üheksat projekti. Neist neli keskendub muusikale, kolm spordile, üks üldkultuurile ja üks kunstile. Rahastuse sai kaks Hiiu-, kolm Lääne- ja neli Saaremaa projekti.

Lihula muusika- ja kunstikool toob projektiga oma kooli disainiõpetuse, mille tarbeks ostetakse 3D-printer, skanner ja nendele nõudmistele vastav arvuti. Vahendite abil saab lisaks traditsioonilistele ja klassikalistele kunstihariduse õppeainetele anda Lääne maakonna õpilastele võimalus õppida tundma ja kasutama kaasaegse tehnika võimalusi.

Haapsalu muusikakooli ja MTÜ Rahvamuusik koostöös võimaldatakse Risti, Piirsalu, Kullamaa ja Nissi lastele pärimusmuusikaõpe ning soetatakse pille, mis on eelduseks pärimusmuusika orkestri loomiseks piirkonda.

Läänemaa spordikool sai 1200 eurot õppe- ja spordivahendite uuendamiseks ja kaasajastamiseks.

ENTK suunajuhi Gerttu Aaviku sõnul keskendus tänavune konkurss varasemast enam koostööprojektidele, et mitme omavalitsuse ühise tegevuse abil pakkuda noortele senisest avaramaid ja mitmekülgsemaid võimalusi.

“Ühest küljest julgustame huvikoole, noortekeskusi, koole ja teisi noortega vahetult tegelevaid asutusi ja organisatsioone aktiivsemalt ja mitmekülgsemalt koostööd tegema, sest nii loodavad võimalused, kontaktid ja tegevused on oluliselt avaramad kui üksi tegutsedes,” ütles Aavik. “Teisest küljest tähendab koostöö meie jaoks noorte kaasamist projekti koostamise kõikidesse etappidesse alates vajaduste kaardistamisest lõpetades ellu viimisega. Meil on väga hea meel, et edukaid näiteid selle kohta on nii Hiiu-, Lääne- kui Saaremaal, ent ka mujal Eestis.”

Orissaare muusikakool loob koostöös Orissaare avatud noortekeskuse, Muhu Noorteka, Pöide avatud noortekeskuse ja Valjala avatud noortekeskusega mobiilse helistuudio, mis hakkab Ida-Saaremaa ja Muhu kandis ringi liikuma ringi koos MoNo (mobiilse noorsootöö) bussiga. Mobiilses helistuudios saavad kõik soovijad salvestada enda laulu või pillimängu (kitarrid ja süntesaator, trummid on stuudioga kaasas), loodud teost saab kuulata hiljem noorteka veebilehel.

Käina huvi- ja kultuurikeskuse projekt valmis toetudes õpilaste ja õpetajate vajadustele ja soovidele. Kellamängude soetamine annab võimaluse igal õpilasel aktiivselt osaleda solfedžo tundides ning täisviiul kindluse, et õpilased saavad ilma muusikariistu laenamata eriala õppida.

Eesti noorsootöö keskuse projektikonkurss “Varaait vol 12” huvikoolidele eelarve suurus 2016. aastal oli 147 488 eurot. Konkurssi toetab haridus- ja teadusministeerium Hasartmängumaksu Nõukogu vahenditest.

Projektikonkursiga toetati õppevahendite soetamist ja restaureerimist olemasolevate tegevusformaatide arendamiseks ning uute loomiseks. Toetuse eesmärk on mitmekesistada huviharidust, eelkõige tehnika ja looduse valdkonnas, elavdada huviharidust pakkuvate organisatsioonide vahelist koostööd ning kaasata noorsootöösse ja huviharidusse vähemate võimalusega ja seni kaasamata noori.

Projektikonkursi “Varaait vol 12” toetuse teema, projekti elluviija või peapartner, projekti pealkiri ja toetussumma:

Hiiumaa

muusika; Käina huvi- ja kultuurikeskus; “Kellamängud ja täisviiul muusikaosakonna õpilastele” – 1000
muusika; R. Tobiase nim. Kärdla muusikakool; “Pillitoetus” – 500

Läänemaa

kunst; Lihula muusika- ja kunstikool; “Digitaaltehnika Lihula kunstikoolile” – 1500
muusika; Haapsalu muusikakool; “Pärimusmuusika orkestri loomine Ristil” – 2000
sport; Läänemaa spordikool; “Õppe- ja spordivahendite uuendamine ja kaasajastamine Läänemaa spordikoolis” – 1200

Saaremaa

muusika; Orissaare muusikakool; “Mobiilne helistuudio” – 2500
sport; MTÜ Orissaare Sport, Orissaare spordikool; “Puslematid Orissaare spordikoolile” – 700
sport; Saaremaa spordikool; “Laskmise varustuse kaasajastamine” – 1400
üldkultuur; MTÜ RSK Riimes; “Tantsusaali uute kõlarite soetamine” – 1000

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.