Anna teada, kus on Läänemaa ohukohad

Läänemaa-ohukaartMaakondlik turvalisuse nõukogu palub Lääne maakonna elanike kaasabi, et välja selgitada, millised on inimeste arvates murekohad, mis häirivad ühes või teises kogukonnas elades nende turvalisusetunnet.

Ohukohtade kaardistamiseks on loodud veebiküsitlus. Saadud teabe põhjal tehakse kokkuvõte, mis aitab kohalikel omavalitsustel analüüsida praegust olukorda ohutuse ja tervise aspektist ning planeerida tegevusi elanike turvalisuse tagamiseks.

Ohukohaks võivad olla nii puudulikult hooldatud spordi- või mänguväljakud, turvamata ujumiskohad, valesti planeeritud haljastus, lahtised koerad, hooletu parkimine, õueala märkide puudumine, lagunevad hooned, katkised teed, avatud kommunikatsioonisüsteemid, aga ka näiteks tegevusetute noorte kogunemiskohad, alkoholi kuritarvitamine (kuritarvitamise paigad) jms.

Vigastuste ja mürgistuste tekkimise peamiseks põhjuseks on elanike riskiv, liiklusohtlik ja vägivaldne käitumine, alkoholi liigtarvitamine, ohutusnõuete eiramine ning vähene turvavahendite kasutamine. Samuti elu- ja töökeskkonnast tulenevad ohud. Näiteks ebasoodsad elamistingimused, halb mänguväljakute ja teede olukord, töötingimuste ja töövahendite ebaturvalisus.

Maakondlik turvalisuse nõukogu saab korraldada nii väiksematele kui ka suurematele elanike gruppidele eri teemadel teabepäevi kohtadel ja maakonnakeskuses, korraldada koolitusi, koostada teemakohaseid teavitusi ja käitumisjuhiseid ohuolukorras tegutsemiseks ning anda neist teada meedia kaudu või postitades personaalselt.

Otsetee küsitluse juurde asub: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScauUCAwlcXxwAkc4PZLV1vj6Rj9JVKHs5W5sJXboXVyYCZ6Q/viewform.

Link küsitlusele on üleval ka Läänemaa portaalis www.laanemaa.ee ja Lääne maavalitsuse kodulehel.

Küsimustikule vastamise tähtaeg on 1. september 2016.

Info:
Hele Leek-Ambur
Turvalisuse teemakoja juht
Tel 514 9143

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.