Tarbijakaitseamet on avastanud suveperioodil 19 õhkbatuudi nõuete rikkumist

Õhkbatuut.
Õhkbatuut.

Suveperioodil on õhkbatuudid väga populaarsed renditavad atraktsioonid, mille ohutuse eest vastutab teenusepakkuja. Sel hooajal on tarbijakaitseamet kontrollinud vabaõhuüritustel ja linnaruumis, näiteks mänguväljakutel, olevate õhkbatuutide ohutust. Seni on kontrollitud 21 ettevõtet 29 korral, rikkumisi avastati 19 korral.

Õhkbatuutide kontrollimistel pöörab tarbijakaitseamet tähelepanu batuutide ankurdamisele, paigutamisele, tarbijale antavale teabele, kohapeal toimuvale teenusepakkuja tehtavale järelevalvele ning tootja antud juhiste täitmisele.

Kontrollide käigus avastati väiksemaid ja ka tõsisemaid rikkumisi. Tõsisemad rikkumised on seotud batuutide ankurdamisega. Täiesti ankurdamata batuute amet kontrollide käigus tuvastanud ei ole, küll aga on leitud, et kõik tootjalt ette nähtud ankurduskohad ei olnud kinnitatud või tehti seda eirates tootja juhiseid.

Näiteks olid kaks batuuti omavahel kinnitusnööridega seotud või tootja ettenähtud kinnituskohtadest kinnitati vaid osa. Ühes kohas oli üheksast kinnituskohast kinnitamata viis ja teises 22 kohast kinnitamata kaheksa. Osa suuri ja kõrgeid batuute olid kinnitamata ülemistest kinnituskohtadest.

Amet tegi ettevõtjatele ettekirjutused puuduste kõrvaldamiseks ja selgitas täiendavalt ohutusnõudeid. Viiel juhul kohustas amet ettevõtet tõsise ohu tõttu, näiteks oluliste ankurdamisnõuete rikkumine või laste ligipääs elektrisüsteemidele, teenuse pakkumine ajutiselt peatama kuni puudused on kõrvaldatud.

Lisaks pöördus tarbijakaitseamet kevadel enne hooaja algust 27 õhkbatuutide renditeenuse pakkujate poole, kes reklaamivad end internetis. Amet küsis ettevõtjailt selgitusi teenuse ohutuse tagamise ja batuutide kasutusjuhendite olemasolu kohta. Samuti soovis amet näha tarbijatega sõlmitavaid lepinguid, et tutvuda nende sisuga. Ühtlasi tuletati ettevõtjaile meelde põhilisi ohutusnõudeid batuudirendi teenuse pakkumisel. Tarbijakaitseseaduse kohaselt peavad kaup ja teenus vastama kehtestatud nõuetele, olema sihipärasel kasutamisel ohutud tarbija elule, tervisele ja varale ning selliste omadustega, mida tarbija tavaliselt õigustatult eeldab.

Suvel toimub palju laatasid ja vabaõhuüritusi, mistõttu paneb amet ettevõtjatele südamele, et ohutu teenusepakkumine saab alguse tootja antud juhiste järgimisest. Amet tuletab veelkord meelde, et kõik toote küljes olevad ankurduskohad peavad olema vastavalt tootja juhistele kinnitatud, ka need, mis asetsevad kõrgete batuutide ülemistes servades.

Teenuse pakkuja peab teadma, kui palju lapsi batuudil korraga hüpata tohib (või andma vastava info edasi kohapeal laste tegevuse jälgijale) ning tagama selle piirangu järgimise. Samuti tuleb tagada, et puhurid või elektrisüsteemid ei oleks lastele ligipääsetavad ning jälgima kindlasti ka ilmastiku tingimusi.

Tarbijakaitseamet soovitab ka tarbijatel, kes oma lapsi batuutidele mängima saadavad või batuute koduõuele tellivad, pöörata tähelepanu teenusepakkuja tegevusele. Kahtluse korral tasub tarbijail küsida kohapeal teenuse pakkujalt vajadusel täiendavaid selgitusi batuudi ohutuse ning kasutamise kohta.

Amet jätkab batuuditeenuse pakkujate kontrollimist ning ootab kindlasti ka tarbijate vihjeid, kui on kahtlusi, et mõni teenusepakkuja ei järgi ohutusreegleid. Teenusepakkujatel soovitame veelkord kriitilise pilguga üle vaadata oma teenusega seonduv ohutuse aspektist ning järgida tootjate juhiseid. Amet rõhutab, et teenuse ohutuse eest vastutab teenuse pakkuja.

Õhkbatuudi ohutu paigaldamise ja kasutamise meelespea

· Batuudid peavad olema ankurdatud ning kõik tootjapoolsed ankrukohad peavad olema vastavalt tootja juhistele kinnitatud, seda ka juhul, kui batuut asub nt asfaldil.
· Täispuhutav batuut peab asuma eemal kõikvõimalikest ohtudest, nagu elektriliinid, aiad, puud jne.
· Õhkbatuudi paigaldusala peab olema puhas teravatest esemetest.
· Õhkbatuudi ümber tuleb tagada vaba ala.
· Puhur ja kaablid ei tohi olla ligipääsetavad tarbijatele.
· Tootja poolt batuudi ohutuks kasutamiseks ette nähtud teave peab laatadel, väliüritustel, mängualadel jm kasutatavatel batuutidel olema selgesõnaliselt iga batuudi puhul tarbijale edasi antud. Sealhulgas peab olema teada ja tarbijale edasi antud teave, mitu inimest tohib korraga batuudil hüpata, mis vanuses (või kaalus, pikkuses) lapsed batuudil hüpata tohivad, et hüppamine peab toimuma täiskasvanu järelevalve all, ei tohi teha saltosid (mürada, tõugelda), jne.
· Täiskasvanud järelevaataja olemasolu, kes jälgib ja koordineerib batuutide kasutamist ning saab kohe reageerida õnnetuse korral.
· Batuut ei tohi olla rebenenud, vigastatud vms.
· Tuleb jälgida ilmatikuolusid. Vihma ja tugeva tuulega õhkbatuuti kasutada ei tohi.

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.