Tarbijakaitseamet pani veebipoe www.caser.ee musta nimekirja

Screen Shot 2016-07-22 at 11.19.43Tarbijakaitseametisse on pöördunud hulgaliselt tarbijaid seoses Ca5er OÜ veebilehelt www.caser.ee tehtud tellimustega. Tarbijate mured on valdavalt seonduvad kaupleja lubatud tarnetähtaegade mittekinnipidamise, kauba tarbijale tarnimata jätmise, ostusummade tagastamata jätmise või sellega viivitamisega. Tarbijakaitseamet otsustas ettevõtte lisada e-poodide musta nimekirja.

Tarbijad on sel aastal teinud 69 kirjalikku pöördumist, 2015. aastal oli pöördumisi 104. Tarbijakaitseamet on ettevõtte suhtes algatanud haldus- ning väärteomenetluse, mille täpsemaid asjaolusid ei ole praegu veel võimalik kommenteerida.

Tarbijakaitseamet juhib tähelepanu, et tarbijakaitseseaduse kohaselt on kaupleja kohustatud tarbija kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud kaebusele samas vormis vastama ja teavitama tarbija nõude rahuldamisest või kaebuse võimalikust lahendusest 15 päeva jooksul arvates kaebuse saamisest. Vastus saadetakse tarbija märgitud postiaadressil või e-posti aadressil, kui tarbijaga ei ole kokku lepitud teisiti.

Kui kaupleja ei ole tarbijaga kokkulepitud tähtaja jooksul kaupa kohale toimetanud, peaks tarbija enne, kui ta saab lepingut lõpetada, nõudma kauplejalt kauba kohale toimetamist mõistliku lisatähtaja jooksul ning tal peaks olema õigus lõpetada leping, kui kaupleja ei toimeta kaupu kohale isegi kõnealuse lisatähtaja jooksul.

Kui lisatähtaja jooksul kohustust ei täideta, on tarbijal õigus kohustuse täitmise asemel nõuda kahju hüvitamist või lepingust taganeda.

Rohkem teavet:
· e-poodide must nimekiri

· e-kaubanduse rubriik tarbijakaitseameti veebis.

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.