Tarbijakaitseamet lisas neli reisiettevõtet musta nimekirja

Reisiettevõtjatel tuli 20. juuliks tarbijakaitseametile esitada aasta teise kvartali pakettreiside kogumüügi aruanne, mis on vajalik tagatisraha vastavuse hindamiseks tarbijate ees võetud kohustustele. Neli ettevõtet jätsid aruande esitamata, mistõttu kandis amet need reisiettevõtete musta nimekirja.

Reisiettevõtetel on kohustus regulaarselt esitada aruandeid tarbijakaitseametile viimases kvartalis tehtud müükide kohta ning prognoosida järgmise kvartali müüke. Aruande esitamise kohustus oli 285 reisiettevõttel, ent neli ettevõtet ei ole seda teinud. Tarbijakaitseamet lisas musta nimekirja Faralong AS, Miliam Travel OÜ, Mirumir OÜ, Tokkroos OÜ.

Must nimekiri on abivahend tarbijatele, kes soovivad enne reisi ostmist kontrollida firma usaldusväärsust.

Tarbijakaitseametil ei ole võimalik hinnata nende ettevõtete tagatisraha vastavust, mistõttu on ametil õigus teavitada avalikkust ohu ennetamisest, ohukahtlusest, ohust või korrarikkumisest.

Aruanded on tarbijate majandushuvide kaitse oluline komponent, sest nende alusel kontrollib tarbijakaitseamet seda, kas firmade tagatissummad on piisavad või mitte. Tagatis on piisav sellisel juhul, kui tarbijate ees võetud kohustused on igal ajahetkel tagatissummaga kaetud. Tagatisest kaetakse reisiettevõtja maksejõuetuse korral reisijate kojusõit ning tagastatakse tarbijatele ärajäänud reiside ettemaksud.

2013. aastast saavad reisiettevõtted aruannet esitada pakettreiside aruandemooduli (PRAM) kaudu. Sellega liitunud reisifirmad saavad meeldetuletusi aruande esitamise kohustuse ja tähtaja kohta. Kuigi ka PRAM-iga liitunud ettevõtete hulgas on üksikuid firmasid, kes jätsid aruande esitamata, on reisiettevõtete aruande esitamise kohustuse täitmine tänu moodulile oluliselt paranenud.

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.