Tartu Millis hukkus kaks vilja alla jäänud inimest, üks päästeti

(Täiendatud) 12. augustil kell 9.28 said Tartu päästjad väljakutse Tartu Milli territooriumile, kus inimesed olid vilja alla vajunud. Tartu ja Annelinna komandodes päästjate saabudes selgus, et punkris, kus hoiti 150 tonni vilja, oli kolm inimest.

Üks meestest oli liiniga kinnitatud, kuid teised kaks juba vilja alla vajunud. Päästjad alustasid nööripäästesüsteemide moodustamisega.

Kell 10.19 saadi punkrist kätte esimene töötaja, kes oli turvaköiega kinnitatud. Juhtunu tagajärjel mees vigastada ei saanud.

Kell 11.07 toodi punkrist välja hukkunu. Kolmanda mehe otsingud jätkusid. Päästeöid raskendas viljatolmust tingitud halb nähtavus.

Kella 16 paika teatas Tartu Mill, et hukkus ka teine vilja alla vajunud töötaja.

Kell 21.06 lõpetati punkrist vilja ümberpumpamine ning kell 22.25 tõid päästjad välja teise viljapunkris hukkunud mehe surnukeha.

Juhtunu täpsemate asjaolude väljaselgitamiseks on alustatud kriminaalmenetlus karistusseadustiku § 197 lg 3 tunnustel:

§ 197. Töötervishoiu- ja tööohutusnõuete eiramine, kui sellega on ettevaatamatusest tekitatud inimesele raske tervisekahjustus või põhjustatud inimese surm

(1) Töötervishoiu- või tööohutusnõuete eiramise eest, kui sellega on ettevaatamatusest tekitatud raske tervisekahjustus, –
karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui sellega on ettevaatamatusest põhjustatud inimese surm, –
karistatakse kuni viieaastase vangistusega.

(3) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahalise karistusega.

Kriminaalasja kohtueelset menetlust viib läbi Tartu politsei.

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.