Kullamaa ajaloopäeval avati mälestuskivi, mille valmimist on rahvas toetanud rohkem kui tuhande euroga

073Kullamaal avati 13. augustil Vabadussõja mälestussamba 90. aastapäevale pühendatud ajaloopäeval mälestuskivi kindralmajor Jaan Kruusile. Monumendi valmimise toetuseks on praeguseks annetatud üle tuhande euro.

Ajaloopäeval koguti kirikus kotikorjanduse käigus mälestuskivi valmimise toetuseks 233,52 eurot.

Avatud on ka Kullamaa vallavalitsuse arveldusarve kuni 31. augustini. Arvele on praeguseks laekunud üle tuhande euro. Täname lahkeid toetajaid!

Ajaloopäev algas keskpäeval küünalde panekuga Kullamaa kalmistul Vabadusristi kavaleride haudadele.

Ajaloolisel päeval heiskasid vabadussamba pargis Eesti lipu rahvariietes Kullamaa keskkooli õpilased Laura Aruksaar ja Maarja Kask. Liputoimkonna vanem oli Kaitseliidu Lääne maleva Risti malevkonna pealik kapten Aksel Heidemann ja toimkonnas oli kokku 11 lippurit.

Liputoimkonnas oli esindatud Eesti Vabariik, Lääne maakond, Kaitseliidu Lääne malev, Naiskodukaitse Lääne ringkond, Läänemaa Kodutütred, Läänemaa Noorkotkad, Eesti Vabadusvõitlejate Liit, Eesti Vabadusvõitlejate Tallinna Ühendus, Läänemaa Vabadusvõitlejate Ühendus, Eesti Endiste Metsavendade Liit ja Läänemaa Memento.

036Vabadussamba avamise 90. aastapäeval kõnelesid Kullamaa vallavanem Jüri Ott ja Kaitseliidu Lääne maleva pealik kolonelleitnant Rasmus Lippur. Eesti eest elanud inimeste mälestuseks asetati vabadussamba jalamile pärjad.

Pärast avatseremooniat suunduti Kullamaa kiriku esisele platsile, kus avati kindralmajor Jaan Kruusi mälestuskivi. Kõnesid pidasid Lääne maavanem Neeme Suur, Kullamaa vallavolikogu esimees Einar Pärnpuu, kindralleitnant Johannes Kert.

Kindralmajor Jaan Kruusi mälestuskivi pühitses piiskop Tiit Salumäe.

Kell 14 algas kontsert-mälestusteenistus Kullamaa kirikus, kus teenisid piiskop Tiit Salumäe ja Kullamaa Püha Johannese koguduse õpetaja Lembit Tammsalu.

Kontsertosas esines Kaitseliidu Pärnumaa maleva orkester Saxon dirigent Kaido Kivi juhatusel.

Päev jätkus ajalookonverentsiga kultuurimajas, kus üheks teemaks oli Kullamaa Vabadussamba elulugu.

Kullamaa Vabadussõja mälestussammas avati 11. juulil 1926. Katte eemaldas mälestussambalt komitee esimees J. Aljas. Pühitsesid EELK Kullamaa koguduse õpetaja A. Brasche ja EAÕK metropoliit Aleksander. Tervituskõnedega esinesid EV kaitseminister kirndralmajor J. Soots. Avamisel viibisid Riigikogu liikmed K. Tonkmann ja H. Anniko. Muusikalise osa eest kandis hoolt Kullamaa Haridusseltsi laulukoor P.Maleini juhatusel.

Vabadussõja mälestussammas lilledega.
Vabadussõja mälestussammas lilledega.

Sammas lasid õhku 26. augustil 1945 kohalikud aktivistid ja punaväelased.

Mälestussamba taasavamine oli 30. septembril 1989. Avasõna lausus Kullamaa kolhoosi esimees Heino Priimägi. Katte eemaldasid sambalt Endel Riive Kullamaalt, Tiit Klementi Soonistest ning Kullamaa Muinsuskaitse Seltsi esimees Ants-Aarne Lepikson.

Tänusõnad lausus Ants-Aarne Lepikson ja Kullamaa külanõukogu esinaine Aili Ansel. Vabadussõjas langenute järglaste nimel kõneles Endel Veinpalu ning EMS-i nimel Mati Mandel.

Samba pühitses EELK Kullamaa koguduse õpetaja Ants Leedjärv. Muusikalise osa eest kandsid hoolt EKE Inseneride Meeskoor, Kullamaa kihelkonnakoor ja orkester Pärnu Loit Lepalaane juhatusel.

Teine ettekanne oli kindralmajor Jaan Kruusi elu, teenistuse ja saatuse kohta.

Põhjalikud ettekanded tegi Vabadussõja Ajaloo Seltsist Ain Krillo.

Ajalookonverentsi lõpetasime tänuavalduste üleandmisega. Täname neid, kes veel keerulisel 1989. aastal olid ühed esimesed Eestis, kes julgesid taastada Vabadussõja mälestussamba Kullamaal. Täname koostööpartnereid ja Eesti vabadusvõitluse ja vastupanuliikumise mälestuse hoidjaid.

Täname EELK Kullamaa Püha Johannese kogudust, kes võimaldas korraldada kotikorjandust, ning Kaitseliidu Pärnumaa malevat, kes andis kontserdi heategevuslikus korras.

Kaitseliidu Lääne malev oli välja pannud varustuse – relva- ja tehnikanäituse ja Naiskodukaitse Lääne ringkonna naised pakkusid sõdurisuppi.

Ajaloopäeva korraldajad olid Kaitseliidu Lääne malev, Kullamaa vallavalitsus, Naiskodukaitse Lääne ringkond, EELK Kullamaa Püha Johannese kogudus, Eesti Vabadusvõitlejate Liit, Eesti Eruohvitseride Kogu, Eesti Endiste Metsavendade Liit, Läänemaa Memento, Eesti Vabadusvõitluse ja Vastupanuliikumise Mälestusliit.

Korraldustoimkonda kuulusid Kaitseliidu Lääne maleva poolt Heiki Magnus, Aksel Heidemann Kullamaa vallavalitsusest Katrin Viks, Jüri Ott, Heikki Salm, Loit Lepalaan.

Katrin Viks
Kullamaa abivallavanem

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.