Haapsalu linn plaanib ehitada Nikolai kooli asemele uue põhikooli

Neljapäeval kohtusid Haapsalu linna esindajad haridus- ja teadusministeeriumi „Koolivõrgu korrastamise“ meetme hindamiskomisjoni liikmetega, saamaks tagasisidet 22. juunil ministeeriumile esitatud Haapsalu põhikooli rekonstrueerimise rahataotlusele.

Haapsalu linna Kuuse tänava koolihoone rekonstrueerimise projekti puhul soovitas hindamiskomisjon vähendada eskiisprojektis kavandatud õppepinda veel ca 1000 m² võrra või kaaluda vana hoone rekonstrueerimise asemel uue koolimaja ehitamist.

Hindamiskomisjoni selline tagasiside on tingitud asjaolust, et „Koolivõrgu korrastamise“ meede osutus omavalitsuste seas väga populaarseks ning õigeaegselt esitati oodatust rohkem projekte, mille kogusumma ületas oluliselt meetmes oleva raha hulka.

Kuna soovitatud õppepinna vähendamine Kuuse tänava koolihoones ei ole uue kooli funktsionaalsust arvestades enam võimalik, otsustas Haapsalu linnavalitsus alustada uue koolihoone projekteerimist Lihula mnt 12 kinnistule, seal paikneva Nikolai Kooli asemele, säilitades kolledži osa.

Antud otsus langetati, arvestades järgmisi argumente:

1) Lihula mnt 12 kinnistu paikneb Haapsalu linna staadioni ja spordikompleksi vahetuses läheduses, õpilastel puudub kehalise kasvatuse tundi minekuks vajadus sõidutee ületamiseks;

2) Lihula mnt 12 kinnistule on hea ligipääs, liiklusohutuslikust aspektist on võimalik paremini lahendada autode liiklemine ja parkimine kui praeguse koolihoone Kuuse 1 puhul;

3) Väga tähtis on , et uue hoone ehituse ajal ei katke õppetöö Kuuse tn 1 asuvas Haapsalu põhikoolis ning linn ei pea tegema täiendavaid kulutusi ajutiste õppepindade rentimiseks/kohandamiseks õppetöö läbiviimiseks ja toitlustamiseks. Uue koolihoone ehituse ajal on lastele tagatud tavapärane õppetöö rütm.

4) Uus koolihoone on võimalik ehitada arvestades hindamiskomisjoni poolt antud soovituslikku mahtu (7,28 m²/õpilase kohta) ja funktsionaalsust. Need on väga olulised komponendid positiivse rahastusotsuse saamiseks.

Haapsalu linnapea Urmas Sukles on vastuvõetud projektimuudatusega rahul: “Mulle teeb Lihula mnt kohavaliku puhul eriti head meelt, et lisaks uuele koolimajale tagame õpetajatele ja lastele ehituse ajal tavapärase rahuliku õppetöö oma senises koolihoones. Meile soovitatud ruutmeetrite arv on selline, et maksimaalse riigipoolse rahastamise, 5 miljonit eurot, puhul kindlustab linn probleemideta uue koolihoone ehitamise omafinantseeringu.”

Haapsalu linnavalitsusel on aega taotluse muutmiseks 23. septembrini ning haridus- ja teadusministeeriumi hindamiskomisjon teeb rahastusotsuse aasta lõpuks.

Liina Põld
Haapsalu aselinnapea

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.