Tarbijakaitseamet: Autokool24 ja Pirita Liikluskoolituse suhtes tasub olla ettevaatlik

Tarbijakaitseametisse on pöördunud viimase nädala jooksul tarbijaid, kes on soovinud ametit teavitada autokooliga Autokool24 (Horizontrans OÜ) seoses esinevatest probleemidest ja palunud abi autokooli tegevuse osas. Tarbijate sõnul ei täida kõnealune autokool tarbijate ees võetud kohustusi – Autokool24 esindaja ei ole alates 15. septembrist ilmunud kohale sõidutundidesse ega viinud läbi lõppastme koolitusi kokkulepitud ajal.

Tarbijatele ei ole edastatud teavet sõidutundide ja lõppastme koolituste ärajäämise kohta (k.a veebilehekülje vahendusel). Nii tarbijad kui ka tarbijakaitseamet on püüdnud saada kontakti Autokool24 esindajaga, kuid telefonikõnedele ja e-kirjadele ei vastata.

Võttes arvesse vastavasisuliste kaebuste tarbijakaitseametisse esitamise hulka, samuti samateemalisi kõnesid ameti infotelefonile, esineb ohukahtlus, et Autokool24 ehk Horizontrans OÜ ei täida kohaselt õppelepingutest tulenevaid kohustusi tarbijate ees ka tulevikus.

Samuti on tarbijad vihjanud asjaolule, et Autokool24 juhatuse liikmele kuuluva teise autokooliga Pirita Liikluskoolitus lepingut sõlmida soovides esitatakse leping ja arve Horizontrans OÜ nimel. Mõlema ettevõttega seotud juhatuse liige on eelmisel aastal tarbijakaitseameti ja avalikkuse tähelepanu all olnud seoses autokooliga e-Autokoolitus, mis ei täitnud tarbijatega sõlmitud lepinguid ega tagastanud tarbijatele raha saamata jäänud teenuste eest.

Kuivõrd ametil puudub igasugune info kohustuste täitmatajätmise põhjuste ja võimalike lahenduste kohta, soovitab amet edasiste kõnealuste ettevõtetega lepingute sõlmimisel arvestada teadaoleva infoga. Kõhkluste korral soovitab amet tehingusse mitte astuda.

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.