Valitsus valmistub Eesti Teede erastamiseks

F: Eesti Teed.
F: Eesti Teed.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium sai täna valitsuselt toetuse plaanile lõpetada Eesti Teede senised teedehoolduse siselepingud ja teha ettevalmistusi Eesti Teede erastamiseks.

„Eesti Teede asutamiseni viinud põhjused on tänaseks ära langenud,” ütles  majandus- ja taristuminister Kristen Michal. “Teehoolduse turg on toimiv ning konkurentsitihe. Toimival turul ei pea riik olema osaline, vaid kas regulaatori või tellija rollis. Täna saime mandaadi lõpetada senised sisetehingulepingud Eesti Teedega ning korraldada nendele piirkondadele uued avalikud konkursid. Asume ka seejärel ette valmistama ettevõtte erastamist, mille lõppotsused langetame kui oleme näinud kuidas 2017. aastal turuolukord areneb. Igatahes on tegemist valitsuse esimese ja väga põhimõttelise sammuga riigikapitalismi vähendamise suunas. Lähitulevikus loodan, et koos rahandusministriga toome veel mitmeid sarnaseid ettepanekuid lauale.”

2008. aastal moodustati viie Teedevalitsuse baasil äriühingud AS Virumaa Teed, AS Saaremaa Teed, AS Pärnumaa Teed, AS Tartumaa Teed, AS Võrumaa Teed, mille kõigi aktsiate valitsejaks oli majandus- ja kommunikatsiooniministeerium. Nende ettevõtete ühendamisel asutati 2012. aastal AS Eesti Teed, et tagada riigimaanteede hooldus neis maakondades.

Äriühingu moodustamise peamine eesmärk oli tollal elavdada ebatõhusat konkurentsikeskkonda hooldeturul ning tagada riigimaanteede efektiivne korrashoid. Praeguseks on maanteede hooldeturg vabas konkurentsis välja kujunenud ning riigil puudub vajadus ettevõtet omanikuna hallata.

Tuginedes varasemale erastamise kogemustele ja turuolukorrale selgus analüüsist, et kõige ratsionaalsem on riigi äriühingu võõrandamine koos kehtivate pikaajaliste hooldelepingutega, sisetehingu lepingutega võõrandamist seadus ei võimalda. See aga tähendab, et enne erastamist tuleb vaheetapina praegu kehtiv sisetehing Maanteeameti ja AS Eesti Teed vahel ennetähtaegselt lõpetada ning viia läbi riigihanked riigimaanteede hooldaja leidmiseks praegu riigiettevõtte poolt hallatavates piirkondades. AS Eesti Teed osaleks neil hangetel teiste pakkujatega samadel alustel.

Pärast edukat üleminekut vaba turu lepingutele võib alustada AS Eesti Teed aktsiate müügiga. Kava järgi saaks ettevõte erastamisküpseks 2018. aasta teises pooles.

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.