Konkurss: Tallinna Ülikool otsib Haapsalu kolledžile uut direktorit

TLÜ Haapsalu kolledž on elukestva õppe ideed kandev haridusasutus, mis pakub õppimisvõimalusi väga erinevatele sihtrühmadele ja õppetasemetele. Uksed on avatud nii tudengiks pürgijaile kui ka täienduskoolitusest huvitatuile, nii koostööpartneritele kui ka ideekaaslaste otsijaile.

Kolledži missioon on tõsta õpetajahariduse kvaliteeti, arendada regionaalset ettevõtluskeskkonda, edendada tervist ja ohutut liikluskultuuri, tehes koostööd regiooni teiste organisatsioonide, asutuste ning ülikoolidega nii Eestis kui rahvusvahelisel tasandil.

Tallinna Ülikool kuulutab välja konkursi HAAPSALU KOLLEDŽI DIREKTORI ametikoha täitmiseks alates 1. jaanuarist 2017.

Nõuded kandidaatidele:

  • vähemalt magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
  • vähemalt kaheaastane juhtimiskogemus;
  • eesti või inglise keele oskus kõrgtasemel (C1), teine neist vähemalt kesktasemel (B2);
  • tööks vajalike tabelarvutus, tekstitöötlus- ja esitlusprogrammide kasutamisoskus;
  • hea juhtimisoskus, hea analüüsioskus, hea saavutusorientatsioon ning hea koostööoskus.

Sobiv kandidaat tunneb kõrgharidusvaldkonda, ülikooli tegevusvaldkonda ning seda reguleerivaid õigusakte ja toimimispõhimõtteid.

Tutvu ka kolledži direktori ametijuhendi kavandiga.

Omalt poolt pakume huvitavat ja mitmekesist tööd avalik-õiguslikus ülikoolis, suures organisatsioonis töötamise kogemust, stabiilset töötasu, professionaalset meeskonda, puhkust 56 kalendripäeva aastas ning enesetäiendamisvõimalusi.

Konkursil osalemiseks esitada hiljemalt 31. oktoobriks 2016 Tallinna Ülikooli personaliosakonda (digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile konkurss@tlu.ee või paberkandjal Narva mnt 25, ruum T-219, 10120 Tallinn) märgusõnaga „Haapsalu kolledži direktor“:

  • allkirjastatud avaldus-motivatsioonikiri rektori nimele. Motivatsioonikirjas esitada Haapsalu kolledži viie aasta arenguvisioon, arvestades Eesti kõrgharidusmaastiku trende, Tallinna Ülikooli arengueesmärke ja Lääne regiooni ootusi (kuni 5 lk);
  • nõuetekohane elulookirjeldus (.doc .pdf);
  • ametikohal nõutavat kvalifikatsiooni tõendava dokumendi ja selle lisade koopiad;
  • kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid ja materjalid muude teadmiste ja oskuste kohta.

Kandideerimisdokumendid esitada eesti keeles.

Direktori valib Haapsalu kolledži nõukogu hiljemalt 8. detsembril 2016, millele eelnevad kandidaatide ja kolledži personali kohtumised novembris.

Konkursivõitjaga lepitakse kokku täpne tööle asumise aeg ja töölepingu tingimused. Tööleping sõlmitakse tähtajatult.

Lisainfo: värbamisspetsialist Merje Olm, tel 640 9237, e-post merje.olm@tlu.ee

 

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.