EAS maksab Haapsalu piiskopilinnuse arendamiseks 3,1 miljonit eurot

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute taotlusvoorus otsustas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus toetada kokku 12 projekti elluviimist Lääne, Rapla, Saare, Tartu ja Viljandi maakonnas.

Sihtasutus Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid projekt „Haapsalu piiskopilinnuse arendamine tegevusmuuseum-külastuskeskuseks“ sai EASilt 3,1 miljonit eurot.

Toetuse abil on kavas luua Haapsalu piiskopilinnuse väikesesse linnusesse kavandatav tegevusmuuseum-külastuskeskus, mille ekspositsiooni teemaks on keskaegne inimene, tema maailm ja maailmapilt läbi Haapsalu piiskopilinnuse ja linnuse rajamise põhjustanud Saare-Lääne piiskopkonna prisma. Ühtlasi kaasajastatakse muuseumi infrastruktuur: tualettruumid, liftid ja puhkeala väliterrassidel.

Läänemaalt soovis toetust saada ka Lääne-Nigula vald Taebla tootmisala arendamiseks. Rahasoov oli 243 618 eurot.

Hanila vald soovis toetust Virtsu ettevõtluskeskuse väljaehitamiseks ja rahasoov oli 812 746 eurot. Need projektid jäid EASi toetuseta.

EAS eraldab Lääne, Rapla, Saare, Tartu ja Viljandi maakondade konkurentsivõime tugevdamiseks 15,3 miljonit eurot. Kokku taotleti taotlusvoorus toetust 32 projektile kogumahus 31,6 miljonit eurot.

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise tegevuskavad kinnitab riigihalduse minister Arto Aas. „Investeerime viie maakonna konkurentsivõime tõstmiseks ligi 15 miljonit eurot,“ ütles minister Aas. “Heameel on tõdeda, et maakonnad olid aktiivsed taotlejad ning valitud lahendused toovad piirkondadesse juurde uusi investeeringuid, töökohti ja turiste.“

Eesti maakonnad saavad piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetuseks aastani 2020 Euroopa Regionaalarengu Fondist 134,8 miljonit eurot.

„Toetust saanud projektide hulgas oli kõige enam tööstus- ja ettevõtlusalade ettevõtjatele vajaliku avaliku infrastruktuuri arendamiseks ja kaasajastamiseks suunatud projekte,“ rääkis EASi Regionaalarengukeskuse direktor Monica Hankov. „Avaliku sektori aktiivne tegevus on oluline nii piirkonnas olemasolevatele ettevõtetele kindluse andmiseks laienemise ning täiendavate töökohtade loomiseks kui ka uutele potentsiaalsetele ettevõtetele võimaluste loomiseks piirkonda asumiseks. Tahan siin esile tõsta Viljandit, kus omavalitsus on pikaajaliselt teinud olulisi investeeringuid ettevõtlusalade arendamiseks,“ täiendas Hankov.

„Külastajatele atraktiivsema elamuse pakkumiseks ning säilinud ajaloopärandit hoidvaks renoveerimiseks on Euroopa Regionaalarengufondi piirkondade arendamisele suunatud vahenditest varasematel aastatel toetatud juba Narva, Rakvere ja Kuressaare linnusekomplekse,“ rääkis EASi Regionaalarengukeskuse valdkonnajuht Marge Sargma. „Nüüd on võimalik ka Haapsalu linnuses luua pikalt oodatud siseruumides asuv uus atraktiivne ekspositsiooni osa ja linnusekompleksi sobituv seikluslik õueala. Haapsalu piiskopilinnus saab tegevusmuuseum-külastuskeskuse arendamiseks toetust 3,1 miljonit eurot,“ lisas Sargma.

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetust kaasrahastavad Euroopa Regionaalarengufond ja Euroopa Liit ja koordineerib rahandusministeerium. Toetuse abil on võimalik teha investeeringuid sihtkoha eripära rõhutavate turismiatraktsioonide arendamiseks, ettevõtlusele vajaliku avaliku tugitaristu rajamiseks tööstus- ja ettevõtlusalade juurde, inkubatsiooni- ja tootearendusvõimaluste väljaarendamiseks, linnakeskuse avaliku ruumi ettevõtlusele atraktiivsemaks muutmiseks ning keskuste ja tagamaa vaheliste ühenduste (ühistransport ja kergliiklusteed) arendamiseks. Arendatavate projektide eelvalik on tehtud maakondade poolt.

 

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.