Iloni Imedemaal tuleb 11. sajandi mõõgakäepidemete ornamentika loeng-töötuba

Pühapäeval, 20. novembril kell 12-15 toimub Iloni Imedemaa kinosaalis (Haapsalu Kooli 5) loeng-töötuba hilisviikingiaegsete mõõgakäepidemete ornamentikast. Sündmust korraldab klubi Rotelevik, mis tegeleb muinasaja ja keskaja kultuuri ning olustiku näitliku rekonstrueerimisega.

Loengu ja praktilise osa juhendaja, arheoloogiadoktor ja klubi liige Indrek Jets on kirjeldanud eesseisvat sündmust järgmiselt:

“Muinas-Eesti sõjameeste kuulumist Põhjala viikingimaailma väljendas väga ilmekalt skandinaaviapärase loomornamentika omaksvõtt ja kasutamine. Selline ornament ei olnud pelk kaunistus, sellega seostusid mitmed kujutelmad ja uskumused. Neist mustritest, nende võimalikest tähendustest, loogikast ja iseloomulikest detailidest tulebki täpsemalt juttu loengus. Et asi aga ainult teoreetiliseks ei jääks, proovime õpitoas viikingimustreid järele joonistada ning metallilegi graveerida. Näha saab mõnd muistseid eeskujusid järgivat valmimisjärgus ja juba valmis relva.”

Sündmus on suunatud käsitöö- ja ajaloohuvilistele ning on kõigile osavõtjatele tasuta.

Toetajateks on Haapsalu linnavalitsus ja SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid.

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.