Kaubanduskeskuse parkimiskoha õige laius vähendab liiklusõnnetuste arvu

Selle aasta juulis joonis Tallinna Rocca al Mare kaubanduskeskus pool oma parklast kehtivale standardile vastavaks, suurendades parkimiskoha laiust 2,7 meetrini. Koheselt võis näha positiivseid arenguid – liiklusõnnetuste arv vähenes Rocca al Mare Kaubanduskeskuse parklas 13% võrra.

Sügisel jooniti parkimiskorralduse nõuetele vastavaks ka Tartu Lõunakeskus ja kevadeks on lubanud sama teha ka mitmed teised keskused.

37% kõikidest liikluskindlustusjuhtumitest on seotud parkimisega. Parklates toimunud juhtumitest on 70% seotud parkimiskohale liikumisega või sealt äraliikumisega, mistõttu parkimiskoha õige laius mõjutab õnnetuse aset leidmise tõenäosust märkimisväärselt,“ ütles Liikluskindlustuse Fondi tarbijahariduse valdkonnajuht Jaanika Käärst.

Enda parkimiskohtade laiendamisega on alustanud ka Tallinna linn. 2016. aastal avaldatud uus linnatänavate standard näeb ette laiemad parkimiskohad. Ohutuse huvides ning tagamaks paremaid liikumise võimalusi, alustati Tallinnas uue standardi järgi parkimiskohtade teekattemärgistuse uuendamist linna tänavatel.

„Parkimiskohad on linna tõmbekeskustes piiratud ressurss ning seetõttu on varasemalt panustatud ennekõike parkimiskohtade arvule, jättes tahaplaanile parkimiskohtade mõõdud ja parkimiskohale sõidu mugavuse,“ ütles Tallinna Transpordiameti juhataja Andres Harjo.

See asjaolu on tekitanud aga autokasutajates pahameelt, kui parkimiskohale manööverdamisel või auto ukse avamisel on tekitatud varaline kahju ning lisaks tuleb kulutada aega kahjukäsitlusele või tasuda omavastutust olemata milleski süüdi. „Samas kutsume üles ka eramaal asuvate eraparklate omanikke juhinduma uuest standardist ja alustama parkimiskohtade ümbermärgistamist,“ lisas Harjo.

„Parklad, kus parkimiskoha laius ei vasta soovituslikule standardile, on eriti ohtlikud väikelastega peredele,“ ütles Liikluskindlustuse Fondi tarbijahariduse valdkonnajuht Jaanika Käärst. Mitmes kaubanduskeskuse parklas on parkimiskohad niivõrd kitsad, et auto uksi on raske avada nii, et täiskasvanu mahuks lapsi tagaistmel turvavarustusse kinnitama. „Samuti ei arvesta lapsed pahatihti uste avamisel kõrvalseisva auto lähedusega ja põhjustavad seetõttu teistele sõidukitele uksetäkkeid,“ selgitas Käärst.

Kõige sagedamini juhtub liiklusõnnetusi kaubanduskeksuste parklates reedeti kella ühest kuueni. „Reedele järgnevad liiklusõnnetuste arvukuse poolest neljapäeva õhtud kella kuuest ning laupäevad kella üheteistkümnest. Kõige riskivabam on käia kaubanduskeskustes autoga pühapäeviti, siis on risk auto vigastuseks kõige väiksem,“ lisas Jaanika Käärst.

Parkimiskohtade paigutamist ja laiust käsitleb „Linnatänavad“ standard, mille väljaandjaks on Eesti Standardikeskus. Selle aasta kevadel hakkas kehtima uus standard, mis sätestab kaubanduskeskustes olevate parkimiskohtade laiuseks 2,7 m, tavaparklas 2,6 m.

Eesti Liikluskindlustuse Fond tuletab meelde, et parklates kehtib liiklusmärkide puudumisel „parema käe reegel“ ning autosse sisenemisel ning väljumisel tuleb olla uste avamisel ettevaatlik, et ei vigastaks uksega teisi autosid. „Kui siiski juhtub liiklusõnnetus, tuleb õnnetuse asjaolud ning autode kahjud kirjalikult fikseerida ning pildistada, samuti üles joonistada juhtunu skeem. Ära tuleb märkida, kes põhjustas juhtumi ning allkirjastada dokument mõlemapoolselt,“ ütles Eesti Liikluskindlustuse Fondi tarbijahariduse valdkonnajuht Jaanika Käärst. „Oluline on meeles pidada, et piltidel oleks hästi näha sõiduki kahjud. Kahju saaja peab pöörduma esimesel võimalusel enda või vastaspoole kindlustusandja poole kahjude hüvitamiseks,“ lisas Käärst.

LKF on liikluskindlustuse seaduse alusel kindlustusandjate poolt asutatud ühing, mille peamine ülesanne on täita liikluskindlustuse garantiifondi rolli ja ning hallata liikluskindlustuse registrit. LKF hüvitab kindlustamata või tundmatuks jäänud sõidukiga tekitatud kahjud. LKF on lüli liikluskindlustuse rahvusvahelises võrgustikus, täites nii Euroopa Liidu nõuetest tulenevat teabekeskuse ja hüvitusorgani rolli kui ka rahvusliku büroo rolli Rohelise Kaardi süsteemis. LKF-i juures tegutseb ka liikluskindlustuse lepitusorgan.

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.