Uuring: Tihe laevaliiklus reostab Nõva rannikumerd

Eesti Maaülikool uuris Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel Eesti rannikumere reostatust ja leidis muu hulgas, et tihe laevaliiklus reostab Nõva Keibu lahte, kuid sellest hoolimata on kalad heas konditsioonis.

EMÜ Limnoloogiakeskuse vanemteaduri Arvo Tuvikese sõnul selgus uuringu tulemustest, et Tallinna ja Muuga laht on reostunud ning kalad on kehvas konditsioonis, seevastu Nõva ja Käsmu lahes on märke reostusest, kuid kalad on normikohases seisundis.

„Ühtset ida-lääne suunalist reostuse muutusastet ei esinenud, pigem on mõjutajateks lokaalsed reostusallikad ja laevaliiklus,“ selgitas Tuvikene. „Uuringu tulemused toetavad meie uurimisgrupi varasemaid töid, et meetodid töötavad ning biomarkeranalüüsidel on keskkonnaseires perspektiivi“, ütles ta.

Uuringu tarbeks koguti kalu kohalikelt kaluritelt seitsmest eri kohast Soome lahe rannikumeres: Nõva lahest Läänemaal, Paldiski lahest, Tallinna lahest Naissaare all ja Noblessneri sadamast, Muuga lahest Leppneemes, Käsmu lahest ning Purtse jõe suudmealalt Ida-Virumaal. Kokku analüüsiti 203 kala: 101 räime, 34 ahvenat ning 68 lesta.

Uuringu põhjal järeldas maaülikool, et Nõva lahes on märke reostusest, kuid kalad on heas konditsioonis. Nõval uuriti räime, ahvena ja lesta olukorda.

Nõva kalade puhul toetavad sapianalalüüsid PAH metaboliitide (nt rasvlahustuvad ained) sisalduse osas teooriat, et tegemist on laevaliiklusest põhjustatud naftaproduktide reostusega, märgib uuring.

Muuga laht ning Nõva eristuvad ülejäänud punktidest oluliselt kõrgemate rasvlahustuvate ainete sisalduste poolest. Muuga lahe naftaterminal ning naftaproduktide omadus akumuleeruda orgaanikarikastesse setetesse (mistõttu on just põhjalähedased kalaliigid nagu lest on reostusele eriti hästi eksponeeritud) selgitavad tulemusi. Nõva kõrgenenud kontsentratsioonid on aga suure tõenäosusega aktiivse laevaliikluse tagajärg. Need kaks reostusallikat, laevateed ning lokaalsed punktreostused, ongi üheks enamlevinumateks põhjusteks.

Kogu uuringuga saab tutvustada siit.

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.