Tarbijakaitseamet soovitab hoiduda tehingutest Diff Eestiga

Tarbijakaitseamet soovitab tarbijatel nende majandushuvi silmas pidades hoiduda tehingutest Diff Eesti OÜ-ga, sest kaupleja ei täida oma kohustusi tarbijate ees. Samas on laekunud vihjeid, et kaupleja jätkab uute klientide püüdmist.

Kuigi tarbijakaitseamet on juba maikuus hoiatanud mustas nimekirjas oleva rõduklaaside ja ruloode valmistamist ja paigaldamist pakkuva Diff Eesti on eest ning kaupleja on oma veebilehe kaudu enne selle sulgemist teatanud oma tegevuse lõpetamisest, on laekunud signaale, et ta teeb endiselt pakkumisi. Varasemalt on teada, et ettevõte reklaamib end trükistel, mis pannakse tarbijate postkastidesse või trepikoja seintele ning viimasel ajal on laekunud vihjeid, et kaupleja käib ka tarbijate koduuste taga tooteid müümas.

Diff Eesti ei täida oma lepingulisi kohustusi tarbijate ees, korduvalt pikendades toote tarnimise tähtaegu ja mitte kinni pidades tööde alustamise tähtaegadest.

Samuti ei ole kaupleja tagastanud tarbijate poolt tasutud ettemakseid, mis on tavapäraselt 50 protsenti kogusummast. Seejuures esitatakse tarbijatele arveid kasutades Diffi nimel, kuid arveid on esitatud ka World GN OÜ ning Diff Tallinn OÜ nimel, mis on Äriregistri andmetel registreeritud samale aadressile. Diff Eesti on korduvalt kantud tarbijakaitseameti musta nimekirja, sest ei ole täitnud tarbijavaidluste komisjoni otsuseid.

Tarbijakaitseamet jätkab Diff Eesti suhtes alustatud järelevalvemenetlusega ning on seni saadud teabe edastanud ka teistele järelevalveasutustele. Tarbijakaitseametil on õigus teavitada avalikkust ohu ennetamisest, ohukahtlusest, ohust või korrarikkumisest võimaldamaks tarbijatel teha teadlikke valikuid.

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.