Lihula ja Hanila vallas on järgmise nädala lõpus ligi 700 osalisega Kaitseliidu õppus “Orkaan”

2.-4. detsembril korraldab Kaitseliidu Lääne malev Lihula ja Hanila valla territooriumil sisekaitseõppuse “Orkaan”.

Lisaks Lääne maleva kaitseliitlastele osalevad õppusel võitlejad Kaitseliidu Pärnumaa, Rapla ja Saaremaa malevatest, Läti vabatahtlikust riigikaitseorganisatsioonist Zemessardze ning koostööpartnerid tsiviilorganisatsioonidest, kokku ligi 700 vormikandjat.

Peaasjalikult kulgeb õppus Lihula linnas, Virtsu ja Vatla asulates ning lähiümbruses, kuid inimeste ja tehnika liikumist on ka mujal.

Õppusel harjutatakse koostööd jõustruktuuride vahel, avaliku korra tagamist, patrullimist ja määratud objektide kaitsmist. Oma ülesannete täitmisel kasutavad “Orkaanil” osalejad imitatsioonivahendeid, mistõttu võib tegevuste käigus kosta laskmist ning väiksemaid pauke.

Korraldajad soovivad enne õppuse toimumist vestelda õppekohtade piirkonda jäävate maaomanikega, et saada nõusolek maade kasutamiseks. Palume teie mõistvat suhtumist.

Täiendavat informatsiooni on võimalik küsida Lääne maleva õppuseks aktiveeritud infotelefonil 588 74 661 (E-R kl 9-17) või e-kirjaga aadressilt orkaan@kaitseliit.ee.

Kaitseliit on Kaitseministeeriumi valitsemisalas tegutsev vabatahtlik, sõjaväeliselt korraldatud, relvi valdav ja sõjaväeliste harjutustega tegelev riigikaitseorganisatsioon, mille ülesandeks on vabale tahtele ja omaalgatusele toetudes suurendada rahva valmisolekut kaitsta Eesti iseseisvust ja põhiseaduslikku korda. Lääne malev hõlmab Lääne- ja Hiiumaa haldusterritooriumi ning sinna kuulub üle 1500 vabatahtliku liikme kõikidelt elualadelt.

Rasmus Lippur
Kaitseliidu Lääne maleva pealik, kolonelleitnant

Allikas: Kaitseliit

 

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.