Rahvaküsitlusest osa võtnud haapsallased olid ülekaalukalt Ridala vallaga ühinemise poolt, naabrid aga napilt vastu

Haapsalu linna ja Ridala valla ühinemise rahvaküsitlusest võttis Haapsalus osa kokku 366 inimest ehk 4,2% hääleõiguslikest elanikest. Ühinemise poolt oli 286 haapsallast ja ühinemist ei pooldanud 80 vastanut, ütles linnavalitsuse pressiesindaja Tõnu Parbus.

Küsitluspunktis hääletanute arv oli 168, e-hääletusest võttis osa 198 inimest.

Haapsalus oli hääletamise ajal 8685 vähemalt 16-aastast hääleõiguslikku elanikku.

Ridala vallas oli nimekirjades 2775 elanikku. E-küsitluses oli ühinemise poolt 72 ja vastu 70 inimest. Küsitluspunktis ja kodus vastas “jah” 81 ning “ei” 90 hääletajat.

Kokku oli hääletanuid 313, neist pooldasid ühinemist 153 inimest, vastu olid 160 hääletanut. Üks küsitlusleht oli kehtetu. Seega olid kokkuvõttes napilt ülekaalus need, kes Haapsaluga ühinemist ei poolda.

Kahe omavalitsuse ühinemise otsustavad omavalitsuste volikogud. Rahvahääletuse tulemus volikogu liikmete jaoks otsustamisel siduv ei ole, kuid kõik esindajad võivad võtta arvesse ka rahva arvamust. Lõplikult kinnitab ühinemise vabariigi valitsus.

Elektrooniline küsitlus oli veebikeskkonnas VOLIS 14.-17. novembril. Küsitluspunktis (Haapsalu kultuurikeskuses) sai hääletada 18.-20. novembril.

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.