Järgmise aasta kalastuskaardi taotluste vastuvõtt algab 1. detsembril

2017. aasta kalastuskaardi taotlusi saab esitada elektrooniliselt või Keskkonnaameti kontorites alates 1. detsembrist kell 9.

Kalastuskaarti on vaja taotleda, kui püügivahendina kasutatakse nakkevõrku, õngejada, kadiskat, liivi või kuuritsat. Samuti on see nõutud õngpüünistega püüdmisel Endla looduskaitsealal, Matsalu rahvuspargis ja Silma looduskaitsealal ning mõnedel lõheliste jõgedel.

Kalastuskaardi taotlust saab esitada elektrooniliselt www.pilet.ee veebilehel või Keskkonnaameti kontorites (va Palmse ja Otepää kontorites ning Tallinna peakontoris).

„Kõige mugavam on kalastuskaarte taotleda, kätte saada ja kohustuslikke püügiandmeid esitada elektrooniliselt läbi veebikeskkonna www.pilet.ee, siis pole vaja kontoris järjekorras seista ning saame säästa ka paberit,” soovitas Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko.

Mõlema taotlemise kanali jaoks on kalastuskaartidele (nt nakkevõrgud) kehtestatud eraldi limiidid. 2017. aastal jagatakse 13% lubadest Keskkonnaametist ja 87% elektroonilise kanali vahendusel. Sõltumata taotlemise kanalist, saab üks isik samasse piirkonda taotleda vaid ühe kalastuskaardi.

Esmakordsel taotlemisel elektroonilise kanali kaudu tuleb end kõigepealt autentida ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga vahendusel. Seejärel saab luua endale kasutajakonto ning edaspidi siseneda ka kasutajanime ning parooli abil. Kalastuskaardi eest tasumine toimub kohe pärast taotluse esitamist. Maksta saab nii internetipanga vahendusel kui ka krediitkaardiga.

Keskkonnaametile saab taotluse esitada kohapeal, saata postiga või e-postiga. Taotluse blanketi saab kontorist või Keskkonnaameti kodulehelt. Kui taotlus esitatakse Keskkonnaametis kohapeal teise isiku eest, peab taotlusele olema lisatud taotleja allkirjastatud volikiri, mis volitab teist isikut taotleja nimel taotlust üle andma.

E-posti teel esitataval taotlusel peab olema nõuetele vastav digitaalallkiri ning see tuleb saata aadressil jave@keskkonnaamet.ee. Posti teel tuleb allkirjastatud taotlus saata aadressil Paala tee 4, 71014 Viljandi.

Posti või e-posti teel esitatud taotluse puhul tuleb arvestada, et taotluse esitamise tähtajaks märgitakse selle registreerimise kuupäev ja kellaaeg Keskkonnaameti dokumendiregistris. See aeg on kindlasti hilisem kui kirja saatmise kuupäev ja kellaaeg.

Keskkonnaametile esitatud taotlused rahuldatakse nende saamise ajalises järjekorras kuni limiidi lõppemiseni. Otsus loa andmise või andmisest keeldumise kohta tehakse 10 tööpäeva jooksul peale taotluse laekumist.

Määruse 2017. aasta ajutiste püügikitsenduste, harrastuspüügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarvu kohta harrastuskalapüügil leiab siit.

Allikas: Keskkonnaamet

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.