Haapsalu kaupluse peakassapidaja varastas poe kassast 409 korral kokku 6756 eurot sularaha

Haapsalu kohtumajas mõisteti 15. novembril süüdi 1975. aastal sündinud Aire, kes varastas Haapsalu Maxima kauplusest tööandja tagant 409 korral kokku 6756 eurot. Naisele määrati karistuseks viie kuu pikkune vangistus, mida ta ei pea kandma, kui ei pane 18 kuu jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

Airet süüdistati selles, et töötades alates 13. maist kuni 16. septembrini 2015 Haapsalu Maxima X kaupluses nii kassapidajana kui ka peakassapidajana, vormistas kaupade fiktiivseid tagastusi, nagu oleksid kliendid toonud ostetud kaubad kauplusse tagasi ja saanud nende eest kassast sularaha, kuid tegelikult kaupa ei tagastatud. Aire võttis enda vormistatud tagastustšekkide alusel raha endale.

Nelja kuuga varastas naine sel moel ettevõtte tagant 6756 eurot.

Kassatšekkide põhjal vormistatud fiktiivsete tagastuste arv oli tähelepanuväärne – kokku võttis naine kassast endale sularaha 409 korral. Näiteks ainuüksi 13. septembri õhtul vormistas ta mõneminutiste vahedega 16 tagastust. Enamik tagastusi oli vormistatud pärast kella 17, mõnel üksikul päeval tegi Aire seda ka hommikul või lõuna paiku.

Aire tööülesandeks oli lepingu järgi kassade töö alustamine ja lõpetamine, kontroll kassade töö üle, sularaha inkassatsioon kaupluses ja kassatöö korraldamine.

Ametijuhendi järgi oli tema kohustusteks muu hulgas peakassapidajana teha kõiki kassa ja panga sularaha väljamakseid ja sissemakseid, pidada kassaraamatu sularahaliikumise arvestust, kontrollida peakassas oleva sularaha vastavust kassaaruandele ja lahknevuse korral teavitada kaupluse juhatajat.

Samuti pidi ta tööpäeva lõppedes kassast välja trükkima kassade müügi, kontrollima kassas oleva raha ning maksekaardiga tasutud tšekkide vastavust kassaaruande näitudele, tööpäeva lõppedes koostama kassaaruande, arvutama lõpptulemuse, võtma aruannetele kassapidaja allkirjad ja nõudma puudujääkide kohest tasumist. Aire kohustuste hulka kuulus ka tööpäeva lõppedes päevamüügi koondaruande koostamine.

Vajadusel pidi ta tegema ka kassapidajatööd ja viima raha kassadest kaupluse keskkassasse. Tema vastutuse osas oli erilise tähtsusega rahalise sissetuleku vastavus müüdud kauba või toodete kogusele ja kassaaparaatide näitudele.

Kohtuotsuse kohaselt tuleb süüdimõistetul maksta sundraha 645 eurot ja kaitsjale 168 eurot. Menetluskulu tasumine ajati pikema perioodi peale. Naisel tuleb tagasi maksta ka Maxima Eesti Osaühingult varastatud  6756,83 eurot.

 

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.