Läänemaal on viis väikse liiklussagedusega teelõiku, mille talvist puhastamise taset võidakse tulevikus vähendada

Maanteeamet plaanib vastavalt liiklusintensiivsusele korrigeerida talviseid seisunditasemeid kõikidel riigimaanteedel. Läänemaal on 1. ja 2. taseme muutmise piiril viis teelõiku, mis liiklusintensiivsuse vähenedes või samale tasemele jäädes tuleb viia madalamale tasemele. Käesoleval hooajal muudatusi veel tegema ei hakata, teatas maavalitsus.

Maanteeameti Lääne regiooni hooldevaldkonna juhi Hannes Vaidla sõnul on jutt järgmistest teelõikudest:

· Risti – Kuijõe
· Risti tee
· Harju-Risti – Riguldi – Võntküla
· Valgevälja tee
· Nõmmküla – Aulepa – Österby.

2. talvine seisunditase eeldab, et tee liiklusintensiivsus on vähemalt 500 autot ööpäevas. Kõnealustel lõikudel on see aga oluliselt väiksem. See tekitab olukorra, kus tee seisunditaseme saavutamine kloriidiga (puistatav sool) ei hakka tööle ning võib anda sootuks vastupidise efekti.

Hannes Vaidla: “Puistatud sool hakkab tööle, kui teed läbib piisav arv sõidukeid. Väiksema sageduse korral tekib situatsioon, kus puistatav soolakogus peab olema tunduvalt suurem, et avaldada mõju teekattepinnale, sulatades küll jää ja lume, kuid teepind jääb märjaks ning temperatuuri langedes tekib jääd juurde.”

1. seisunditaseme teede puhul ei tohi lume paksus koheva lume puhul ületada 10 cm, märja lume korral 5 cm. Roopa sügavus ei tohi olla sügavam kui 4 cm. Nendest punktidest kinnipidamist jälgitakse teraselt. Võimalikest probleemidest tuleb teatada infonumbrile 1510.

Sel talvel Lääne maakonna riigimaanteedel muutusi ei tule ning ühegi tee talvist seisunditaset ei muudeta. Mainitud teelõigud on jälgimise all ning seisunditaseme muutmine tõuseb uuesti päevakorda tuleval aastal.

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.