Keskkonnaministeeriumi töötajad kohtusid uut metsaseadust kritiseerivate keskkonnaühendustega

Keskkonnaministeeriumi töötajad kohtusid uut metsaseadust kritiseerivate keskkonnaühendustega

Kohtumisel keskkonnaühendustega arutati metsaseaduse muutmise ümber tekkinud arusaamatusi ning eri huvipoolte paremat kaasamist, teatas keskkonnaministeerium. Metsaseaduse muudatustest olid kõne all raievanuse langetamine viljakate boniteediklasside (Ia, I) kuusikutes ning turberaietele ja valikraiele seatud piirangute leevendamine. Samuti arutati, kuidas eri osapooli paremini kaasata ning võimalusi laane- ja salumetsade range kaitse vajakute katmiseks. Keskkonnaministeeriumi asekantsleri Marku Lampi sõnul […]

VIDEOD: Eile tööd alustanud Euroopa satelliitnavigatsiooni süsteem Galileo on täpsem kui GPS

Euroopa Komisjon andis teada, et eile alustas tööd Euroopa satelliitnavigatsioonisüsteem Galileo, mille arendamisse on oma panuse andnud ka eestlased. Galileo on sarnane positsioneerimissüsteem, nagu GPS, kuid on täpsem ja aitab minna üle järgmise põlvkonna tehnoloogiatele, nagu näiteks autonoomsed autod, ühendatud seadmed või arukate linnade teenused. Ja kui GPS kuulub USA sõjaväele, siis Galileo kuulub eurooplastele […]

Noorte tööle asumine muutub lihtsamaks

Noorte tööle asumine muutub lihtsamaks

Valitsus kiitis eile heaks töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega antakse alaealisele parem võimalus tööle saamiseks ja tööharjumuse omandamiseks. Samas on arvestatud lastekaitse põhimõtteid ja hariduse omandamise vajadust. Tervise- ja tööministri Jevgeni Ossinovski sõnul piirab praegu kehtiv regulatsioon põhjendamatult alaealise tööle võtmist. „Praegune kord on rangem Euroopa Liidu reeglitest ja seab alaealiste töötamisele ebamõistlikke takistusi. Samas oli […]

Ministeerium kutsus keskkonnaühendused metsaseaduse muutmisi arutama

Ministeerium kutsus keskkonnaühendused metsaseaduse muutmisi arutama

Keskkonnaministeerium kutsus keskkonnaühendused tänaseks uuesti kohtumisele, et arutada metsaseaduse muudatusettepaneku, küpsete kuusikute raievanuste langetamise ümber tekkinud arusaamatusi. Kevadel saavutati Metsandusnõukogus ja väiksema ringi kohtumisel keskkonnaühendustega kokkulepe, et viljakate boniteediklasside kuusikute raievanuse langetamise kompensatsiooniks astutakse selgeid samme laane- ja salumetsade range kaitse vajakute katmiseks. „Keskkonnaministeerium on sellest kokkuleppest lähtuvalt metsaseaduse muutmise eelnõu välja töötanud ning selleks, […]