Vandeadvokaat Paul Varul: alla 5000 elanikuga omavalitsuste iseseisev jätkamine on siiski võimalik

Vandeadvokaat Paul Varuli sõnul tegi riigikohus haldusreformi seadust puudutavas kohtuotsuses selle põhiseadusele vastavuse kontrolli taotlenud omavalitsusüksuste suhtes põhiküsimuses väga soodsa järelduse.

“Riigikohus nõustus taotlejatega, et 5000 elaniku nõue ei ole määrava tähendusega ning on ka muid kriteeriume,” ütles Varul ERRi uudisteportaalile.

Tema sõnul rõhutas riigikohus, et kui omavalitsused suudavad tõendada, et nad on vaatamata väiksemale elanike arvule kui 5000 ikkagi haldussuutlikud, siis on võimalik sundliitmist vältida ja valitsusel on selles väga suur kaalutlusruum.

“Tähtsaim järeldus on ja riigikohus on seda ka põhjalikult käsitlenud, et nende omavalitsuste, kus on alla 5000 elaniku, iseseisev jätkamine on siiski võimalik. Samuti on võimalik omavalitsusel sundliitmist kohtus vaidlustada,” kinnitas Varul.

Pikemalt loe ERRi uudisteportaalist.

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium tunnistas kehtetuks haldusreformi seaduse osas, millega valitsuse seatud ühinemiskulude ülempiir on 100 000 eurot, kuid muus osas haldusreformi seadus põhiseadusega vastuollu ei lähe, vahendab Maaleht. Haldusreformi seaduse põhiseadusele vastavuse kontrollimist taotles 26 omavalitsuse seas ka Kullamaa vallavolikogu.

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium leidis, et 26 omavalitsuse üksuse vaidlustatud sätetest on põhiseaduse vastane ja tunnistas kehtetuks vaid haldusreformi seaduse § 24 lõike 1, millega valitsuse algatatud ühinemiskulude ülempiir on 100 000 eurot.

Riigikohus märkis, et kuna haldusterritoriaalse korralduse muutmine on riigielu küsimus, siis peab vastavalt põhiseadusele sellega seotud kulud täies ulatuses kandma riik ning muus osas jäid omavalitsuste taotlused rahuldamata.

Riigikohus on seisukohal, et põhiseaduse järgi võib muuta omavalitsuste piire, kui see ei toimu meelevaldselt. Samuti on haldusterritoriaalse korralduse muutmine ette nähtud seaduses ning korrakohaselt vastu võetud ja mis on hoolimata sätete keerukusest ka piisavalt mõistetavad.

Kolleegiumi kinnitusel pole 5000 elaniku kriteerium ainus, mida haldusterritoriaalse korralduse muutmisel arvestada tuleb ning seadus võimaldab valitsusel jätta alla 5000 elanikuga omavalitsusüksus ühendamata, kui selleks on kaalukad põhjused.

Pikemalt loe otsusest Maalehest.

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.