Noarootsil säilib osavallana oma lipp, tegutsema jäävad osavallakogu ja osavallavanem

Triin Lepp
Noarootsi vallavanem


Ühinemisläbirääkimised on jõudnud lõpusirgele. Detsembrikuus tegid järjest Kullamaa valla, Lääne-Nigula valla, Martna valla ja Nõva valla volikogud ühinemisotsused, kinnitasid ühinemislepingu ja selle lisad. Viimasena, 21. detsembril, tegi ka Noarootsi vallavolikogu otsuse ühinemiseks – Vabariigi Valitsuselt taotletakse valdade haldusterritoriaalse korralduse muutmist, ühinemist uueks omavalitsusüksuseks, mille nimeks saab Lääne-Nigula vald.

Uue omavalitsusüksuse õigusvõime tekib sügisel 2017, kohaliku omavalitsuse volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päevast. Noarootsist saab siis Lääne-Nigula valla Noarootsi osavald, kus lisaks vallavolikogule arutab kohalikke küsimusi Noarootsi osavallakogu, arendustööd teeb osavallavanem, säilib senine lipp ja jätkuvad traditsioonid.

Ühinemine toob kindlasti kaasa palju väljakutseid, kuid loob ka palju võimalusi. Head ja koostööaltid naabrid on suur väärtus. Selleks, et ise olla hea partner, et suures volikogus ja komisjonides oleks Noarootsi piirkonna huvid esindatud, väärtused ja õigused kaitstud, on kõige olulisem kohapealne üksmeel ja aktiivne kogukond. Henry Ford on öelnud: „Kui kõik liiguvad edasi koos, tuleb kordaminek iseenesest“.

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.