15. jaanuarini saab taotleda raha kogukonnateenuse arendamiseks või ühis- ja suurprojektideks

15. jaanuaril on ettevõtjatele mõeldud ettevõtluse aktiivsuse suurendamise meetme ühis-, suur- ja kogukonnateenuse projektitaotluste esitamise tähtaeg.

MTÜ Kodukant Läänemaa strateegiast lähtuvalt tuleb kõikidel, kes soovivad LEADER meetmetest taotleda toetust kogukonnateenuse arendamiseks või ühis- ja suurprojektiks, mille summa ületab 64 000 eurot, esitada taotlus Kodukant Läänemaa büroosse (Nurme 2, Haapsalu või e-post laaneliider@kklm.ee) hiljemalt 15.01.2017. Vastavalt Kodukant Läänemaa strateegiale 2014-2020+ peavad kõik eespool nimetatud projektid saama enne taotluse sisestamist e-pria keskkonda üldkoosoleku heakskiidu. Kodukant Läänemaa (KKLM) üldkoosolek toimub projektitaotlustele heakskiidu andmise vajadusel jaanuari lõpus 2017.

KKLM LEADER projektitoetuse taotlusega koos tuleb Kodukandi büroosse esitada ka eelarve, investeeringu puhul lisada põhiprojekt. Üldkoosolekul saab iga kogukonnateenuse, ühis- ja suurprojekti esindaja võimaluse tutvustada kuni viie minuti jooksul projektitegevusi. Seejärel otsustab üldkoosolek lihthäälteenamusega selle heakskiitmise. Heakskiitmise korral saab taotleja projektitaotluse esitada e-pria keskkonnas ajavahemikul 6. veebruar – 17. veebruar 2017.

Üldjuhul on suurim võimalik toetussumma projekti kohta 64 000 eurot, vähim 2000 eurot. Suurprojektidele, millel on märkimisväärne mõju piirkonnale (nt luuakse palju uusi töökohti), on võimalik toetust saada kuni 200 000 eurot. Samuti ühisprojektidele, millega on hõlmatud vähemalt 4500 elanikku ning milles osaleb minimaalselt 5 partnerit. Lähtuvalt KKLM strateegiast on kogukonnateenus kogukonna vajaduspõhine ja paindlik teenus piirkonnas, kus tururegulatsioon ei toimi ja/või teenus ei ole kättesaadav. Ka siin on maksimaalne toetuse summa 200 000 eurot.

Info ja nõustamine:

Ene Sarapuu, Kodukant Läänemaa tegevjuht, 5665 3668, ene@kklm.ee
Kersti Palmiste, Läänemaa Arenduskeskuse ettevõtluskonsultant, 510 5141, kersti@lak.ee
Tiina Ojamäe, Läänemaa Arenduskeskuse MTÜ-konsultant, 5635 2591, tiina@lak.ee

Ene Sarapuu
Kodukant Läänemaa tegevjuht

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.