Maavanem Neeme Suur näeb uut ühisvalda Lääne maakonna koosseisus

Lääne maavanem Neeme Suur edastas täna rahandusministeeriumile omapoolse arvamuse Lihula, Hanila, Koonga ja Varbla üheks omavalitsuseks ühinemise kohta. Maavanem toetab valdade ühinemist, kuid leiab, et uus tekkiv omavalitsus võiks kuuluda Lääne maakonna koosseisu.

Ühinevad omavalitsused taotlevad moodustuva haldusüksuse määramist Pärnu maakonna koosseisu, mis tooks kaasa Lääne maakonna piiride muutmise. Sel juhul väheneb Lääne maakonna territoorium 25% ja elanike arv 15% võrra. Sellega muutuks mandri-Eesti kõige väiksem maakond veel väiksemaks ja territooriumilt suurim maakond veel suuremaks.

Lähtudes vajadusest tagada maakondliku halduskorralduse proportsionaalsus, riigiasutuste ja sotsiaalsete koostöövõrgustike parim toimimine ning säilitada ajalooline identiteet, on maavanem arvamusel, et Hanila, Lihula, Koonga ja Varbla valla ühinemisel moodustuv omavalitsusüksus peaks kuuluma Lääne maakonna koosseisu. Maakondliku kuuluvuse otsustusõigus on Vabariigi Valitsusel.

Lähtudes õiguslikust analüüsist, tuleks enne maakonna piiride muutmist välja selgitada ka elanike arvamus selles küsimuses.

Maavanem toetab ka kohanimenõukogu ettepanekut ning leiab, et uue omavalitsusüksuse nimi võiks olla Lihula vald. Lihula on ajalooline ja laialt tuntud nimi, mis võimaldab paikkondlikku identifitseerimist.

1. jaanuariks 2017 pidid ühinevate omavalitsuste volikogud esitama maavanemale oma ühinemisdokumendid. Tulenevalt Eesti territoriaalse haldusjaotuse seadusest edastab maavanem ühinemisdokumendid koos omapoolse arvamusega rahandusministeeriumile.

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.