Muinsuskaitseamet toetab Läänemaa kinnismälestiste restaureerimist ligi 50 000 euroga

Virtsu vasallilinnuse varemed. F: Ivar Soopan
Virtsu vasallilinnuse varemed. F: Ivar Soopan

Muinsuskaitseamet määras eraomandis olevate kinnismälestiste restaureerimistoetusteks 641 197 eurot. Lisaks eraldati 65 679 eurot väärtuslike detailide uurimiseks, restaureerimiseks ja konserveerimiseks. Kokku määrati toetus 84 mälestise omanikule.

Teiste seas toetab Muinsuskaitseamet Haapsalu raudteejaama peahoones kaheksa seinamaali ja 16 marmoreeritud maalivälja konserveerimist 2000 euroga ning raudteejaama tööliste elamu koopiaakende valmistamist 750 euroga.

Haapsalu piiskopilinnus saab ringmüüri S-külje lõigu, Aiaväravatorni ja peavärava piginukkide avarii-konserveerimiseks 4000 eurot.

Lihula vanima asustuse muinsuskaitsealal asuva hoone (Tallinna mnt 8) saelõikeliste puidust detailide restaureerimiseks akendel, katuseviilu puitornamendi ja karniisi taastamiseks ning rõdu piirete taastamiseks antakse 5500 eurot. Tallinna mnt 17 maja välisuste restaureerimist toetab Muinsuskaitseamet aga 4200 euroga.

Virtsu vasallilinnuse varemete konserveerimise jätkutööks antakse 7500 eurot.

Lihula mõisa tuuleveski müüri jalami avariikonserveerimiseks makstakse 6000 eurot.

Suure-Rõude mõisa peahoone avariiremonditööd toetatakse 5300 euroga.

Lihula mõisa viinaait saab lõunapoolse otsaseina avariirestaureerimiseks 1400 eurot.

Kullamaa vesiveski katusekatte materjali ostmiseks annab Muinsuskaitseamet 8200 eurot.

Taebla koolihoone vihmaveesüsteemi korrastamiseks ja sadevee eemalejuhtimiseks makstakse 3000 eurot.

Restaureerimistoetuse eesmärk on eraomanike toetamine nende valdusesse kuuluvate kinnismälestiste säilitamisel ja restaureerimisel, samuti muinsuskaitsealaste uuringute, eritingimuste ja projektide koostamisel. 2017. aasta taotlusvooru esitati kokku 182 taotlust summas 2 773 939,18 eurot. Muinsuskaitseameti 2017. aasta eelarves on restaureerimistoetusteks kokku nähtud ette 675 000 eurot, millest 5 % jäeti reservfondi ning makstakse laekunud taotluste alusel välja aasta jooksul.

Taotluste hindamise aluseks on mälestise kultuuriline, arhitektuurne ja ajalooline väärtus, oluline on ka avalikkuse ligipääs mälestisele ja selle praegune kasutusfunktsioon. Veel arvestatakse hindamisel planeeritavate tööde teostatavust ehk mälestise seisukorda ja kavandatavate tööde vastavust mälestise säilimise tagamisel ning plaanitavate tööde mõju mälestisega seotud piirkonnale laiemalt.

Taotluste pingereas olid sel aastal esirinnas vesiveskid. Kümnest enim punkte saanud taotlustest oli veskeid lausa kolm – Pidula mõisa vesiveski, Illi mõisa vesiveski ja Hellenurme mõisa vesiveski. Sarnaselt varasematele aastatele läks oluline osa toetustest mõisate restaureerimiseks. Suurimad toetussummad määrati erinevateks katusetöödeks – katusekatte vahetamiseks, katusekandmiku kindlustamiseks ning avariitöödeks. Näiteks saavad katuse restaureerimistööd jätkuda Tilsi ja Partsi mõisa peahoonetel.

Esmakordselt oli sel aastal eraldi ette nähtud vahendid väärtuslike detailide uurimiseks, restaureerimiseks ja konserveerimiseks kogumahus 100 000 eurot. Hindamiskomisjoni esimees Carolin Pihlap peab eraldi väikevormidele suunatud meetme olemasolu väga oluliseks: „Taotlusi laekub meile alati rohkem kui on eelarves toetusteks ette nähtud vahendeid ning tulenevalt nende üldjuhul väiksemast avariilisusest jäävad väikevormid sageli pingerea lõpupoole ja seega toetuseta. Nüüd on meil võimalus mälestiste detailidele eraldi tähelepanu pöörata.“ Sel aastal toetust saanute hulgas on näiteks kahe ahju restaureerimistööd – Ohtu mõisa peahoone barokne ahi ja Jaan Tõnissoni kodukoha, Mursi talu ahi. Samuti toetati Lihula muinsuskaitsealal eripäraste saelõikeliste puidust detailide restaureerimist ja uuemat ehituspärandit esindava Paide kultuurimaja ümara virtaažakna restaureerimist. Kokku eraldati toetus 11 omanikule mahus 65 679 eurot, 30 % toetussummast jäeti reservfondi ning makstakse taotluste alusel välja aasta jooksul.

Täpsem informatsioon taotlusvooru ning eraldatud toetuste kohta on leitav Muinsuskaitseameti kodulehelt http://www.muinas.ee/toetused

 

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.